W dniach 06 – 08. 10. 2016 r. już po raz trzynasty Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie gościło w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza - uczestników Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy: poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców. Tegorocznym XIII Prezentacjom przyświecało hasło „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”.

Podobnie jak w ubiegłych latach na spotkanie do Krakowa przyjechali kolejarze - twórcy z całego kraju, pracownicy i emeryci reprezentujący różne jednostki i zakłady kolejowe. Organizatorzy jak zwykle przygotowali dla gości interesujący program pobytu w Krakowie. Na uczestników Prezentacji czekała dodatkowa niespodzianka w postaci spotkania z zawodowymi twórcami, którzy przekazali istotne informacje – jak „zmagać się” ze swoim dziełem – jakie stawiać pytania i na jaką liczyć odpowiedź. Jak co roku organizatorzy Prezentacji zadbali również o to, aby zapoznać kolegów przybyłych z różnych regionów Polski z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi odbywającymi się w Krakowie. W tym celu podczas wycieczki po Krakowie zaproszono jej uczestników do obejrzenia wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa „Miasto bez murów 1366-2016” – zorganizowanej w 650 rocznicę lokacji Kleparza, dawniej samodzielnego miasta, na terenie którego (od lat 20-tych XX w.) mieści się Dom Kultury Kolejarza w Krakowie.

Kulminacyjnym punktem programu pobytu w Krakowie były jak zwykle Autorskie Prezentacje Twórców i Biesiada Artystyczna, w których obok twórców wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Stanisław Stolorz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy oraz Ryszard Frańczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. Podczas autoprezentacji twórcy dzielili się wrażeniami i przeżyciami przy wykonywaniu swoich dzieł – przekazywali inspiracje własnej twórczości artystycznej.

W trakcie Prezentacji Kazimierz Jarosz - Prezes KTK poinformował zebranych o decyzji Kapituły Konkursu „Kolejowy Złoty Laur” o przyznaniu tej nagrody za 2016 rok dwom artystom i jednemu animatorowi kultury. Józefinie Szkółka, urodzonej we Francji jaworznickiej rzeźbiarce i malarce. Jej prace oscylują pomiędzy dużą, drewnianą i monolityczną formą a gipsową płaskorzeźbą. Główny motyw to ludzka postać. Poecie Edwardowi Cybulko, kolejarzowi z „krwi i kości”, którego lirykę rozsławiło na całą Polskę Radio Białystok. Stanisławowi Bartniczakowi, od 30 lat Dyrektorowi Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. który jest także aktywnym i znanym działaczem samorządowym -  jako wieloletni Radny Rady Miejskiej Stargardu. Nagrody wręczył Stanisław Stolorz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, która jest fundatorem „Kolejowego Złotego Laura”, jedynego w Polsce stałego wyróżnienia za twórczość i upowszechnianie kolejowej kultury.

W części artystycznej Prezentacji wystąpiły kolejowe zespoły:  duet Beata Korzeniowska – sopran  i Andrzej Kwiczała – tenor  z DKK Stargard oraz Sekcja Swingu z DKK Kraków. Komisarzem XIII OPAK był Paweł Westrych, a koordynatorem projektu Dyrektor DKK Kraków Józef Bylica. Organizatorami Prezentacji byli jak zwykle: Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” na czele z  Prezesem Ryszardem Masłowskim.

 Majmy nadzieję, że wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła spotkaniu na długo pozostanie w pamięci jej uczestników i zachęci ich do ponownego przyjazdu do Krakowa oraz wzięcia udziału w kolejnych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Kolejarzy, które w 2017 roku odbędą się prawdopodobnie w tym samym terminie.

 Poniżej galeria z OPAK-u

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl