Rok 2017 jest 25 rokiem działalności Kolejowego Towarzystwa Kultury - Stowarzyszenia, które zostało powołane przede wszystkim dla realizacji podstawowego celu jakim jest upowszechnianie i rozwój kultury wśród kolejarzy i ich rodzin.
Jesteśmy kontynuatorem pracy środowiskowej jaką prowadziły „Rodziny Kolejarskie” już przeszło 100 lat temu. Korzystamy z bogatych doświadczeń zorganizowanej działalności kulturalnej kolejarzy Krakowa i regionu (często przy pomocy swoich organizacji związkowych) zgrupowanej wokół Świetlicy i Klubu, a od 1973r. w Domu Kultury Kolejarza.
Kolejowe Towarzystwo Kultury powstałe 2 grudnia 1992r. zajęło się ratowaniem wielopokoleniowego dorobku kulturalnego krakowskich kolejarzy, czego największym efektem jest zapewnienie kontynuacji działalności krakowskiemu Domowi Kultury Kolejarza - pomimo zaprzestania w 1996r. jego finansowania przez PKP. Dzięki pomocy Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP użyczającej budynek przy ul. św. Filipa na tego rodzaju działalność, KTK jest jedyną instytucją kultury w Krakowie i nie często spotykaną w Polsce, która dzięki statutowej działalności gospodarczej całkowicie samodzielnie finansuje działalność placówki kulturalnej, wyspecjalizowanej do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W działalności DKK aktywnie uczestniczą mieszkańcy Krakowa i regionu, a wśród nich licznie kolejarze i członkowie ich rodzin, uczniowie dawnych szkół kolejowych oraz kolejowi emeryci i renciści. Szczególną rolę w wspieraniu działalności KTK odgrywają krakowskie kolejowe zakłady pracy.
Niezmienne pozostają główne cele i założenia programowe KTK tj. utrzymanie i rozwój wielopokoleniowego dorobku kulturalnego kolejarzy krakowskich oraz wzbogacanie swoją działalnością oferty artystycznej Krakowa. Szczegółowe cele i zadania KTK określa Statut Stowarzyszenia, a także uchwały i postanowienia poszczególnych Walnych Zebrań Członków KTK oraz Zarządu.
Swoje cele statutowe KTK w dużej mierze realizuje opierając się na społecznym zaangażowaniu swoich Członków, aktywnej i bezinteresownej działalności wielkiego grona sympatyków Domu Kultury Kolejarza i poszczególnych jego zespołów artystycznych. Bardzo cenna była przychylność i cenna współpraca ze strony władz Spółek kolejowych zakładów pracy, samych zakładów i związków zawodowych w tym szczególnie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP. To wszystko, wzbogacone o przedsiębiorczość i inicjatywę członków KTK przyniosło efekt, pozwalając równocześnie liczyć na pokonanie trudności, które wystąpiły wskutek ogólnego pogorszenia się koniunktury gospodarczo – ekonomicznej rzutującej i na naszą działalność.
Pragniemy zwrócić uwagę na sztandarowe przedsięwzięcia prowadzone przez Kolejowe Towarzystwo Kultury:

    Na podkreślenie zasługuje szczególnie cenna inicjatywa KTK, jaką jest organizowanie corocznych Prezentacji Artystycznych dla twórców - kolejarzy z całej Polski. To niezwykle udane pod względem artystycznym i organizacyjnym przedsięwzięcie, które zajęło czołowe miejsce w kalendarzu najważniejszych ogólnopolskich imprez kolejarskich.
    Kolejne Turnieje Tańca Towarzyskiego nieprzerwanie urządzane przez Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja” pod kierownictwem Marii Nowak oraz Dom Kultury Kolejarza w Krakowie:
        ogólnopolski o „Smoka Wawelskiego”,
        międzywojewódzkie i lokalne o ”Krakowską Czapeczkę”,
        o „Pluszowego Misia”, z okazji Dnia Dziecka,
        o „Puchar Prezesa KTK”.
    Gromadzą one coraz większą liczbę uczestników osiągających coraz wyższy poziom artystyczny, przy bardzo dużym zainteresowaniu publiczności,
    Występy Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej pod batutą Józefa Bylicy w ramach programu „Kolejowa Orkiestra Dęta kolejarzom i swojemu Miastu”, uczestniczącej w kolejnych Dniach Techniki Kolejowej, Dniach Otwartych PKP, Ogólnopolskich Pielgrzymach Kolejowych w Łagiewnikach, Dniach Niepodległości, świętach państwowych, biorącej udział w specjalnych koncertach dla pracowników kolejowych zakładów pracy. itp.
    Zespół Kameralny „Pro Arte” nagrał kolejną płytę CD - „Najpiękniejsza jest muzyka polska” z koncertem w Sali Akustycznej Zamku niepołomockiego, został laureatem konkursów Myślenicach i Niepołomicach - zdobył „Brązową Strunę”, dał wspaniały koncert z okazji 650 rocznicy konsekracji Kościoła w Niepołomicach.
    W ostatnich latach KTK wzbogaciło swoją działalność e sekcję Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych "Kmita Swing" organizującą międzynarodowe festiwale Swingowe oraz zespół folklorystyczny "Osiem sióstr" kultywujący muzykę i śpiew tańca ludowego Krakowiak.
    Niezwykle udanym przedsięwzięciem kulturalno-artystycznym, którego inicjatorem i pomysłodawcą był Zdzisław Kowalczyk jest zorganizowanie i wprowadzenie w życie cyklicznych spotkań w Domu Kultury Kolejarza pt. „ Muzyczne spotkania artystyczne”, oraz „Kabaretowe spotkania artystyczne”. Gościliśmy kolejno Tadeusza Drozdę, Piwnicę Pod Baranami, Zbigniewa Wodeckiego, Zespół „Wood Trio”, Jacka Wójcickiego.
    Poprzez podejmowanie stosownych uchwał przez Walne Zebranie Członków KTK kontynuowaliśmy wręczanie Statuetki KTK - Honorowego Wyróżnienia za zasługi dla Kolejowego Towarzystwa Kultury, ze stosownym wpisem w Księdze Wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem. Ogółem wręczono już 25 Statuetek najbardziej zasłużonym osobom w działalności KTK.


UCZESTNICTWO KOLEJARZY W DZIAŁALNOŚCI DKK

W każdym roku owocnie kontynuujemy dotychczasowe kierunki pracy w środowiskach kolejarzy na terenie zakładów pracy i w samym DKK. Łącznie w ciągu całego roku Dom Kultury Kolejarza odwiedziło kilka tysięcy kolejarzy. W DKK odbyło się wiele koncertów i imprez rozrywkowych oraz spotkań, narad i konferencji organizowanych przez kolejarskie zakłady pracy i związki zawodowe, w tym głównie zrzeszonych w Federacji ZZP PKP, na czele ze ZZK Małopolski. Dzieci kolejarzy, pracownicy, renciści i emeryci PKP brali czynny udział w większości stałych forma artystycznych i kulturalno-oświatowych KTK, a w głównej mierze w specjalnie dla nich organizowanych imprezach takich jak : „Dzień Dziecka” czy „Mikołajki”.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl