Kolejowe Towarzystwo Kultury to Stowarzyszenie powstałe 2 grudnia 1992r. którego celem jest ratowanie wielopokoleniowego dorobku kulturalnego krakowskich kolejarzy, w tym zapewnienie kontynuacji działalności Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. KTK swoją misję kulturalną w całości finansuje z prowadzonej działalności gospodarczej oraz dzięki pomocy Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP użyczającej budynek przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie.
W realizacji celów statutowych KTK dużą rolę odgrywa przychylność i współpraca z władzami Spółek kolejowych oraz zakładami pracy - czego najlepszym przykładem jest umowa sponsoringowa z PKP Energetyka SA.
W działalności KTK i DKK aktywnie uczestniczą mieszkańcy Krakowa i regionu, wśród nich licznie kolejarze i członkowie ich rodzin, uczniowie dawnych szkół kolejowych oraz kolejowi emeryci i renciści.


Aktualnie KTK liczy 65 członków i jest kierowane przez Zarząd w składzie:

Kazimierz Jarosz - prezes

Józef Bylica - wiceprezes i dyrektor Domu Kultury Kolejarza

Marek Błeszyński - sekretarz

Zdzisław Kowalczyk - skarbnik

Marian Kogut - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:

Franciszek Romankiewicz - przewodniczący
Barbara Czyżykiewicz - wice przewodniczący
Zbigniew Marzec - członek Komisji

W prowadzonym przez KTK Domu Kultury Kolejarza działają następujące zespoły artystyczne:

    - Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta założona w 1912 roku (dyrygent - Józef Bylica)
    - Klub Tańca Towarzyskiego "Fantazja" powstały w 1987 roku (kierownik artystyczny - Maria Nowak)
    - Szkoła Tańca Towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kierownik artystyczny - Maria Nowak)
    - Zespół Kameralny „PRO ARTE” powstały w 1999. (kierownik artystyczny - Aleksandra Polak)
    - Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych.
    - Zespół Folklorystyczny „8 SIÓSTR” , w KTK działa od 2014 roku (opiekun organizacyjny i artystyczny – Józef Bylica)


Do najcenniejszych inicjatyw kulturalnych realizowanych corocznie przez KTK należą:

    - Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy dla twórców - kolejarzy z całej Polski organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz" w Warszawie

    - Turnieje Tańca Towarzyskiego:
        * ogólnopolski o "Smoka Wawelskiego"
        * dziecięcy o "Krakowską Czapeczkę"
        * z okazji Dnia Dziecka i o "Puchar Prezesa KTK"
        * dziecięcy o "Pluszowego Misia".
    - Występy i koncerty Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w ramach programu "Kolejowa Orkiestra Dęta kolejarzom i swojemu Miastu", uczestniczącej w kolejnych Dniach Techniki Kolejowej, Dniach Otwartych PKP, Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kolejowych w Łagiewnikach, Dniach Niepodległości, świętach państwowych, biorącej udział w specjalnych koncertach dla pracowników kolejowych zakładów pracy. itp.

    - Bardzo udanym przedsięwzięciem kulturalno-artystycznym jest zorganizowanie cyklicznych spotkań w Domu Kultury Kolejarza pt. "Muzyczne spotkania artystyczne u kolejarzy". Odbyły się już spotkania z udziałem: Leszka Długosza, Tadeusza Drozdy, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Zbigniewa Wodeckiego, Jacka Wójcickiego oraz artystów Kabaretu Piwnicy Pod Baranami, Zespółu "Wood Trio" i Kabaretu Góralskiego "Truteń".

    - W ramach artystycznej wymiany zagranicznej z podobnymi stowarzyszeniami gościliśmy w Krakowie: węgierski chór młodzieżowy z Tokaj Varos oraz kolejową orkiestrę i zespoły folklorystyczne z Zagrzebia. W zamian w Chorwacji koncertowała Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta a na Węgrzech Kameralny zespół chóralny "Pro Arte".

Dodatkowo KTK prowadzi Pokoje Noclegowe na ul. Św. Filipa 6. Dzięki doskonałej lokalizacji nasz obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem turystów przybywających do Krakowa (więcej o pokojach przeczytać można w zakładce noclegi). W zakresie promocji naszych pokoi współpracujemy z krakowskim wydawnictwem internetowym - firmą Meteor.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl