Co roku w październiku zjeżdżają się do Krakowa na kilka dni artystycznie usposobieni   kolejarze:  poeci, pisarze, malarze, rzeźbiarze i inni twórcy. W tym roku pod hasłem „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”.

W trakcie Prezentacji zostanie rozstrzygnięty coroczny ogólnopolski konkurs „Kolejowy Złoty Laur” organizowany przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy, w którym nagradzani są najwybitniejsi twórcy i animatorzy kolejowej kultury.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych artystów i animatorów kolejowej kultury na XIII OPAK do Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

Program, terminy i kontakt z Organizatorami podany jest na plakacie.

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl