Podobnej treści tekst Autora ukazał się na portalu  www.kurierkolejowy.eu  (w zakładce Rozmaitości)  pt. „Małopolska daje przykład jak integrować środowisko kolejarzy”.

Już od prawie 24 lat w Krakowie i okolicach działa Kolejowe Towarzystwo Kultury. Jego celem jest ratowanie wielopokoleniowego dorobku kulturalnego małopolskich kolejarzy oraz zapewnienie kontynuacji działalności krakowskiego Domu Kultury Kolejarza DKK.

http://kurierkolejowy.eu/img/680_400_1/b67466c2fe092341b6a05ed4d3717254.jpg

Fot. Lech Sipko

KTK powstało 2 grudnia 1992 r. Swoją aktywność kulturalną stowarzyszenie w całości finansuje z prowadzonej działalności gospodarczej. Dużej pomocy udziela Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, która użycza budynek przy ulicy św. Filipa 6 w Krakowie. Realizacji celów statutowych KTK służy dobra współpraca z szefami spółek grupy PKP, a szczególnie z dyrektorami kolejowych zakładów pracy z Krakowa i działających w nich związkami zawodowymi. W zajęciach KTK i DKK aktywnie uczestniczą mieszkańcy Krakowa i regionu, a także duża liczba grupa kolejarzy wraz z rodzinami, uczniowie byłych szkół kolejowych i kolejowi emeryci i renciści.

Stowarzyszenie KTK liczy aktualnie 62 członków. Prezesem zarządu jest Kazimierz Jarosz, wielce zasłużony działacz - konkretny człowiek, z konkretną wizją - pomysłodawca „Projektu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy” (w skrócie PASuK). Program ten jest już realizowany w ramach statutowych działań KTK i adresowany jest do Kolejarzy z całej Polski (a nawet zagranicy) bo zapisać się można przez Internet poprzez zakładkę „pasuk” na stronie internetowej KTK www.ktkdkk.pl  Przez Internet zapisani do PASuK będą otrzymywali bieżące informacje o jego inicjatywach, w których mogą uczestniczyć także osoby spoza Krakowa, gdyż KTK dysponuje własnymi miejscami noclegowymi i gastronomią .

– Realizując nasz projekt wiedzieliśmy, że nie możemy działać sami. Pierwsze kroki kierowaliśmy do kolejarzy i ich rodzin, a także do mieszkańców Krakowa. Spotkanie organizacyjne oraz nt. budowy tzw. „kolejowej skrętnicy w kierunku Zakopanego”  odbyło się 18 kwietnia  br. i okazało się początkiem udanej współpracy osób chętnych do udziału w PASuK. Pytania zebranych uruchomiły prawdziwy koncert życzeń. Mnożyły się tematy, całe obszary do zgłębienia. Po dyskusjach mieliśmy poczucie, że wiemy trochę więcej o tym, w jaki sposób zabrać się do pracy, i pewność, że będzie jej dużo. Chcieliśmy na spotkaniu podsunąć pewne kierunki myślenia, które odważnie poszukują nowych rozwiązań – mówi pan Kazimierz. – Jednocześnie towarzyszyło nam mocne przekonanie, że dom kultury to instytucja z ogromnym potencjałem społecznym, od którego naprawdę zależy kształt lokalnej kultury. Ludzie, którzy przychodzą do nas nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami i animatorami tego, co dzieje się w DKK – zaznacza.

Kierownictwo KTK wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, seniorów, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jako konkurencji – tylko naturalnych partnerów w swojej pracy, w myśl zasady „dom kultury jest dla ludzi, a nie ludzie dla niego”. Jest on podporządkowany ich potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku.

„Żyj aktywnie i zdrowo”

Nowy program PASuK służy głównie seniorom ze środowiska kolejarskiego i jego sympatykom. Jest on doskonałą okazją do aktywnego spędzenia czasu, rozwoju pasji oraz otwierania się na nowe doznania i doświadczenia. Jest miejscem pogłębiania zainteresowań i utrzymywania kontaktów towarzyskich.

Celem projektu realizowanego pod hasłem „Żyj aktywnie i zdrowo”, jest przede wszystkim utrzymanie aktywności osób nie zajmujących się pracą zawodową na co dzień, integracja i przeciwdziałanie samotności, propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc koleżeńska.

W związku z tym do spełnienia oczekiwań seniorów powołano nowe sekcje tematyczne. Oto one:

1. Dawna i obecna kolej (odczyty, prezentacje, spotkania z interesującymi osobami). Na pierwsze spotkanie został zaproszony Piotr Majerczak, dyrektor regionu w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, który wygłosił prelekcję nt. rozpoczętej już wielkiej przebudowy linii kolejowych w Krakowie.
2. Zdrowe życie (odczyty i porady medyczne, zdrowa żywność, doradztwo i pomoc).
3. Poznaj Kraków i miasta Polski (spacery edukacyjne po mieście, zwiedzanie zabytków, wycieczki  krajoznawcze).
4. Tanecznym krokiem (zajęcia taneczne, ćwiczenia ruchowe, wieczorki taneczne),
5. Muzyka i śpiew (wspólne śpiewanie znanych piosenek, gra na instrumentach muzycznych).
6. Malujemy razem (warsztaty malarskie, mini plenery, wystawy, plastyka „Pantograf”).
7. Towarzyski Klub Brydżowy (rozgrywki, szkolenie nowych brydżystów).
8. Rekreacja i zabawy sportowe (ćwiczenia, mini mecze, zabawy ruchowe itp.).
9. Spotkania towarzyskie (możliwość „posiadówek” parę razy w miesiącu w kawiarni DKK organizowanie imprez okolicznościowych, imienin, urodzin itp.).

Kierownictwo DKK stale poszukuje odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też do tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Zna miejscowych kolejarzy, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyłowić lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy.

W ciągu roku DKK odwiedza kilka tysięcy kolejarzy i członków ich rodzin. To największy ośrodek kultury na sieci PKP, miejsce gdzie można skorzystać z komputera, wypić kawę, umówić się na spotkanie – można tu przyjść z pomysłem, który będzie służyć kolejarzom i ich rodzinom mieszkającym w Krakowie, ale także w całej Polsce o czym piszemy przy zapisach do PASuK.

Warto zaznaczyć, że projekt prezesa Kazimierza Jarosza z założenia wychodzi do bardzo różnych środowisk, integrujących wokół kultury, przez kulturę i dla kultury.

Zarząd KTK zaprasza ponadto wszystkich artystycznie uzdolnionych kolejarzy do Krakowa na organizowane od 2004 r. XIII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy, które odbędą się w dniach 6 – 8 października 2016 r.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl