Zespół powstał w 1973 roku tuż po przejęciu przez kolejarzy budynku przy ul. Filipa 6 i działał przez 18 lat do początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Przez cały okres istnienia zespołu jego kierownikiem i choreografem była Elmira Jabczanik-Siwczyk. Kapelą ludową wchodzącą w skład „Semafora” kierowali muzycy: najpierw Adam Zawiślak a później Marian Sułkowski. Zespół w swoim składzie miał ok. 20 par tańczących oraz kilka osób w grupie śpiewaczej. „Semafor” często koncertował w kraju i zagranicą odbywając tourne artystyczne do większości ówczesnych państw środkowej Europy. Główną misją „Semafora” była popularyzacja ludowego tańca „krakowiak” w środowiskach kolejarskich, ale nie tylko. W swoim repertuarze oprócz tzw. suity krakowskiej miał także tańce rzeszowskie, łowickie i lubelskie. W każdym roku swojego istnienia „Semafor” występował także na najważniejszych uroczystościach kolejowych w Krakowie i w Polsce. Był bardzo znanym i lubianym zespołem folklorystycznym, rozsławiającym swojego mecenasa czyli Polskie Koleje Państwowe. Zespół „Semafor” przestał istnieć już w nowej rzeczywistości politycznej z powodu braku środków finansowych na prowadzenie tak dużego i rozbudowanego zespołu, gdy PKP wycofała się z mecenatu kultury kolejowej.
Pamiętając o dużych osiągnięciach artystycznych „Semafora” oraz o swoim w nim udziale – byli jego członkowie postanowili spotkać się w dniu 29.05.2023 r. w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie, aby w dobie Internetu postarać się przywrócić pamięć o kolejowym Zespole Tańca Ludowego „Semafor”. Inicjatorem spotkania była Danuta Gajewska (Kulesza) i Kazimierz Jarosz, którym udało się zebrać ponad 20 zainteresowanych osób, w tym Panią Elmirę Jabczanik-Siwczyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl