Już osiemnasty raz w Krakowie, w dniach 14-16 października br., w Domu Kultury Kolejarza  spotkali się różnorodni twórcy amatorzy związani ze środowiskiem kolejowym, prezentując swoje prace artystyczne. Tegoroczny OPAK odbył się po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa - w tradycyjnej stacjonarnej formie. Ze względu na epidemię ubiegłoroczne XVII Prezentacje odbyły się w formie wirtualnej za pomocą internetowej platformy Teams. Podobnie wirtualna była ubiegłoroczna wystawa prac artystów. Z powodu utrzymującej się pandemii, także w tym roku organizatorzy zastanawiali się nad ewentualną zdalną formą przeprowadzenia tegorocznego OPAK. Jednak po spotkaniu on-line z kolejowymi twórcami w dniu 13.09.2021 r. stało się jasne, że wszyscy uczestnicy spotkania są gotowi przyjechać do Krakowa pomimo zagrożenia.  Dlatego organizatorzy Prezentacji: Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” postanowili zaprosić kolejowych twórców na Prezentacje do Krakowa, choć zapewniono także możliwość internetowego uczestnictwa w OPAK, z którego skorzystało kilku twórców.

Hasłem przewodnim XVIII OPAK było Moja twórczość w niezwykłym czasie pandemii”, dlatego artyści starali się przywieźć na Prezentacje choć jedną pracę w jakiś sposób nawiązującą do pandemii. Podczas spotkania autorskiego twórców – prawie czterdziestu uczestników OPAK opowiadało o swojej twórczości i procesie tworzenia w czasie epidemii oraz przedstawiało swoje prace wykonane w różnych technikach malarskich, a także rzeźbę, poezję, fotografie i inne prace plastyczne. Otwierając wystawę prac, najważniejszą część  OPAK – Prezes KTK Kazimierz Jarosz przywitał serdecznie wszystkich uczestników i zapowiedział niespodziankę artystyczną w postaci występów tajemniczego wykonawcy (znanego jednak uczestnikom OPAK), który brawurowo wykonywał piosenki naśladując humorystycznie nieżyjących już wielkich piosenkarzy: Krzysztofa Krawczyka i Elvisa Presleya. Uczestniczący w imprezie Prezes SKSTiK Ryszard Masłowski pozdrowił wszystkich twórców i wyraził radość z osobistego spotkania z nimi. Podczas XVIII-tych Prezentacji kolejowi artyści mieli również okazję jak zwykle wymienić swoje poglądy, podyskutować na temat procesu tworzenia i wymienić się doświadczeniami nabytymi w trakcie trudnego czasu pandemii. Ponadto zorganizowano ciekawe spotkanie dyskusyjne nt.  rozumienia i odbioru nowoczesnej sztuki malarskiej. Pomysłodawcą dyskusji i moderatorem spotkania był twórca młodszego pokolenia Michał Wojtczak. W trakcie pobytu w Krakowie uczestnicy OPAK mieli także możliwość zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w Krakowie. Organizatorzy zapewnili także spotkanie z kustoszem Leszkiem Sibilą, który interesująco oprowadzał po wystawach nowo wyremontowanej głównej siedziby Muzeum Miasta Krakowa – pałacu „Krzysztofory”. Podczas pobytu w Krakowie goście OPAK otrzymali także dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki z Krakowa.

Zamykając Prezentacje’2021  Dyrektor DKK Józef Bylica życzył wszystkim uczestnikom bezpiecznego (od pandemii) powrotu do domu oraz wyraził nadzieję, że kolejne święto kolejowej kultury - XIX Ogólnopolskie Prezentacje Artystów Kolejarzy w 2022 roku - będzie  mogło także odbyć się w tradycyjnej  stacjonarnej formie i będzie gościło zarówno stałych bywalców, jak i przyciągnie nowych artystów.

 

Powyższe fotografie z OPAK'u są autorstwa Organizatorów: Józefa Bylicy i Doroty Lebieckiej 

 

2021- XVIII OPAK - Piotr Zemanek, Marek Błeszyński, Kazimierz Jarosz

2021- XVIII OPAK - Piotr Zemanek, Marek Błeszyński, Kazimierz Jarosz 

 

 

Jacek Owczarek - Exlibis, pierwszy raz na OPAKu 

 

Jacek Owczarek - Exlibis, pierwszy raz na OPAKu 

 

 Zasłuchani uczestnicy OPAK - gra Piotr Zemanek (foto Julia Chrobocińska)

 

 Zasłuchani uczestnicy OPAK - gra Piotr Zemanek (foto Julia Chrobocińska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl