Szanowni Państwo

Zapraszamy na wystawę prac artystycznych ok. 50 twórców ze środowisk kolejowych, którzy przysłali w formie elektronicznej swoje prace na XVII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy’2020. To przedsięwzięcie artystyczne organizowane było corocznie przez 16 lat w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie, przy ul. św. Filipa 6. Niestety w dobie pandemii koronawirusa w 2020 roku nie mogło się odbyć ze względu na bezpieczeństwo jego uczestników, ale również ze względu na zakazy wynikające z przepisów dot. przeciwdziałania epidemii. Dlatego wykorzystując nowoczesne techniki komunikacji postanowiliśmy zorganizować OPAK w formie zdalnej, a wystawę w formie elektronicznej. Ponadto dzięki łączom elektronicznym na wystawie prezentują swoje prace także kolejowi artyści z Chorwacji, co spowodowało, że wystawa i towarzyszące jej Prezentacje mają charakter międzynarodowy. 

Zapraszamy Państwa na prezentowaną tutaj wystawę dokonań kolejowych artystów, a ich autorom dziękujemy za przysłane w formie elektronicznej prace oraz za udział w wirtualnych XVII Prezentacjach ( 22-24.10.2020 r.) zorganizowanych online w niezwykłych warunkach i w niezwykłych czasach.

 

W imieniu Organizatorów

Kazimierz Jarosz, prezes KTK

 

Bekas Dariusz

Bigos Teresa

Bialik Zofia i Mikołaj

Błeszyński Marek

Borić Davorka

Brandys Piotr

Chrobocińska Julia

Cybulko Edward

Cyglicka Aleksandra

Daniel Zofia

Dudek Bogusława

Filipek Janina

Gujwan Jana

Horvat Tanja

Jańczak Danuta

Jasicki Jan

Jaworski Piotr

Korczyc Mieczysław

Krawczyk Krystyna 

Kwiatkowska Zofia

Lebiecka Dorota

Lebioda Joanna

Liczba Janusz

Marić Mijat

Mijatović Dubravka

Niwczyk Wacław

Nowak Zenon

Ozga Zenon

Popadłowska Ewelina

Maria Magdalena Proskurowska

Rodak Joanna

Smółka Bożena

Sochacki Witold

Srokol Marek

Szatyłowicz Mikołaj

Szkółka Józefina

Szudzichowska Danuta

Śvabek Ivanka

Walczyk Andrzej

Wiecheć Krystyna

Willer Dorota

Wojtczak Michał

Wolska Jadwiga

Wołowiec Helena

Woźniak Grażyna

Zemanek Piotr

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl