Celem działania Studia jest przede wszystkim integracja środowiska artystów – amatorów, kolejarzy i członków ich rodzin oraz udział w imprezach wystawienniczych , zarówno o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim. Artyści – twórcy biorą udział w corocznych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystów Kolejarzy.

Studio plastyczne oprócz funkcji promocyjnej służy do wymiany doświadczeń w określonej dziedzinie twórczości artystycznej np. malarstwie, rzeźbie, koronkarstwie, hafcie, fotografii, plastyce itp.

Studio organizuje tzw. „plenery” których efektem są nowe dzieła artystyczne upiększające wnętrza Domu Kultury Kolejarza w Krakowie oraz przekazywane w formie upominków podczas uroczystości okolicznościowych (Św. Katarzyny, jubileusze, itp.)

Celem Studia jest również inspirowanie młodych ludzi do twórczości artystycznej i rozwijanie ich talentów pod kierunkiem doświadczonych twórców – artystów plastyków.

Pracami Studia Plastycznego kieruje Witold Sochacki który stara się gromadzić wartościowe dzieła artystów amatorów z wszelkich dziedzin sztuki, którymi są zainteresowani kolejarze: pracownicy, renciści, emeryci i członkowie ich rodzin. Studio współpracuje z grupa „MALACHIT” z Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie Szczecińskim.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl