Stowarzyszenie mające swoją siedzibę w budynku Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ul. św. Filipa 6, zostało powołane 2  grudnia 1992 roku w celu upowszechniania i rozwoju kultury wśród kolejarzy i ich rodzin oraz wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Krakowa i turystów odwiedzających nasze miasto. KTK jest kontynuatorem kulturalno-oświatowej pracy środowiskowej, jaką prowadziły „Rodziny Kolejarskie” już przeszło 100 lat temu. Korzysta z bogatych doświadczeń zorganizowanej działalności kulturalnej kolejarzy Krakowa i regionu (często przy pomocy kolejarskich organizacji związkowych) zgrupowanej początkowo wokół Świetlicy i Klubu, a od 1973 r. – Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

Za najważniejsze osiągnięcie pierwszego okresu funkcjonowania KTK należy uznać zapewnienie kontynuacji działalności Domu Kultury Kolejarza, który od 1996 roku przestał być finansowany przez PKP. Utrzymanie zespołów artystycznych w DKK stało się możliwe dzięki prowadzonej przez KTK statutowej działalności gospodarczej, a także dzięki pomocy Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, która użyczyła Stowarzyszeniu budynek przy ul. św. Filipa 6 na realizację jego celów statutowych.

W 2017  roku KTK obchodziło jubileusz 25-lecia działalności, której istotą było i jest ratowanie oraz rozwijanie kolejarskiego dorobku artystycznego poprzednich pokoleń w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. W okresie 25 lat funkcjonowania Kolejowego Towarzystwa Kultury miało miejsce wiele wydarzeń artystycznych, które na stałe weszły do kalendarza kulturalnego Krakowa, stały się również wizytówką Domu Kultury Kolejarza nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Do najbardziej udanych dokonań należy zaliczyć organizowane od czternastu lat Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy – pisarzy, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików oraz prowadzenie działalności artystycznej Kolejowej Orkiestry Dętej, Klubu Tanecznego „Fantazja”, Zespołu Kameralnego „Pro Arte”, Sekcji Swingu „KMITA”, Zespołu Folklorystycznego „Osiem Sióstr”, a także realizacja Projektu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy „PASuK”.

Osiągnięcia te nie byłyby możliwe bez wsparcia kolejowych zakładów pracy i działających w nich związków zawodowych, na czele z Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy, współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie  oraz zaangażowania Koleżanek i Kolegów członków naszego Stowarzyszenia.  

Kolejowe Towarzystwo Kultury jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i realizującym cele pożytku publicznego polegające przede wszystkim na upowszechnianiu kultury. Jako samodzielne stowarzyszenie KTK działalność kulturalną łączy z działalnością gospodarczą, która pozwala na sfinansowanie działalności statutowej. W celu zdobycia środków finansowych na ten cel KTK realizuje następujące usługi: gastronomiczne – w postaci prowadzenia „Jadłodajni u Kolejarzy”, znajdującej się w budynku przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie, noclegowe – w oparciu o bazę pokoi gościnnych w tym budynku, reklamowe – wyszukując reklamodawców i administrując tablicami oraz miejscami na nośniki reklam, inne usługi – wykonywane na zlecenie kontrahentów. Ponadto KTK w porozumieniu z właścicielem budynku Dom Kultury Kolejarza, Federacją Związków Zawodowych Pracowników PKP – zajmuje się jego administrowaniem oraz przeprowadza bieżące remonty zapewniające odpowiedni standard jego pomieszczeń dla osób korzystających z oferty kulturalnej KTK.

Dzięki tej działalności możliwe jest kontynuowanie tradycji poprzedników oraz finansowanie rozwoju różnorodnych form działalności kulturalnej, które jest głównym celem funkcjonowania Kolejowego Towarzystwa Kultury w okresie 25 lat istnienia.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl