Dnia 10 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski udekorował osobiście członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego najbardziej prestiżową w naszym mieście  nagrodą dla zasłużonych w dziedzinie rozwoju i upowszechnianiu kultury w Stołeczno Królewskim Mieście Krakowie.

W tym dniu z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nagrodę HONORIS GRATIA  odebrała także nasza Koleżanka Maria Nowak. Pani Maria (na zdjęciu)  wychowanka Prof. Mariana Wieczystego, aktualny sędzia międzynarodowy i instruktor tańca towarzyskiego, od lat współpracuje z Kolejowym Towarzystwem Kultury, gdzie w Domu Kultury Kolejarza przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie od 30 lat prowadzi Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”.

Jej wychowankowie w różnych kategoriach wiekowych zdobywają najwyższe laury na wszelkich konkursach krajowych oraz międzynarodowych, a także biorą udział w wielu projektach artystycznych między innymi zapraszani są do muzycznych programów telewizyjnych.

Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych ogólnopolskich turniejów:  „TURNIEJ TAŃCA O SMOKA WAWELSKIEGO”, „TURNIEJ TAŃCA O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ”, „TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZESA KTK” oraz „ TURNIEJ TAŃCA O GRAND PRIX SENIORÓW”, które cieszą się  dużym prestiżem czego przykładem jest udział  gości z zagranicy.

Serdecznie gratulujemy Naszej Drogiej Koleżance Marii Nowak - Zarząd KTK w Krakowie  

Przed laty taką nagrodę otrzymał Prof. Marian Wieczysty, twórca towarzyskiego tańca turniejowego w Polsce.

autor zdjęcia: Paweł Baranowski (dysponent prawny Gmina Miejska Kraków/Urząd Miasta Krakowa/Kancelaria Prezydenta)

W dniach 06 – 08. 10. 2016 r. już po raz trzynasty Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie gościło w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza - uczestników Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy: poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców. Tegorocznym XIII Prezentacjom przyświecało hasło „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”.

Podobnie jak w ubiegłych latach na spotkanie do Krakowa przyjechali kolejarze - twórcy z całego kraju, pracownicy i emeryci reprezentujący różne jednostki i zakłady kolejowe. Organizatorzy jak zwykle przygotowali dla gości interesujący program pobytu w Krakowie. Na uczestników Prezentacji czekała dodatkowa niespodzianka w postaci spotkania z zawodowymi twórcami, którzy przekazali istotne informacje – jak „zmagać się” ze swoim dziełem – jakie stawiać pytania i na jaką liczyć odpowiedź. Jak co roku organizatorzy Prezentacji zadbali również o to, aby zapoznać kolegów przybyłych z różnych regionów Polski z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi odbywającymi się w Krakowie. W tym celu podczas wycieczki po Krakowie zaproszono jej uczestników do obejrzenia wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa „Miasto bez murów 1366-2016” – zorganizowanej w 650 rocznicę lokacji Kleparza, dawniej samodzielnego miasta, na terenie którego (od lat 20-tych XX w.) mieści się Dom Kultury Kolejarza w Krakowie.

Kulminacyjnym punktem programu pobytu w Krakowie były jak zwykle Autorskie Prezentacje Twórców i Biesiada Artystyczna, w których obok twórców wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Stanisław Stolorz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy oraz Ryszard Frańczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. Podczas autoprezentacji twórcy dzielili się wrażeniami i przeżyciami przy wykonywaniu swoich dzieł – przekazywali inspiracje własnej twórczości artystycznej.

W trakcie Prezentacji Kazimierz Jarosz - Prezes KTK poinformował zebranych o decyzji Kapituły Konkursu „Kolejowy Złoty Laur” o przyznaniu tej nagrody za 2016 rok dwom artystom i jednemu animatorowi kultury. Józefinie Szkółka, urodzonej we Francji jaworznickiej rzeźbiarce i malarce. Jej prace oscylują pomiędzy dużą, drewnianą i monolityczną formą a gipsową płaskorzeźbą. Główny motyw to ludzka postać. Poecie Edwardowi Cybulko, kolejarzowi z „krwi i kości”, którego lirykę rozsławiło na całą Polskę Radio Białystok. Stanisławowi Bartniczakowi, od 30 lat Dyrektorowi Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. który jest także aktywnym i znanym działaczem samorządowym -  jako wieloletni Radny Rady Miejskiej Stargardu. Nagrody wręczył Stanisław Stolorz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, która jest fundatorem „Kolejowego Złotego Laura”, jedynego w Polsce stałego wyróżnienia za twórczość i upowszechnianie kolejowej kultury.

W części artystycznej Prezentacji wystąpiły kolejowe zespoły:  duet Beata Korzeniowska – sopran  i Andrzej Kwiczała – tenor  z DKK Stargard oraz Sekcja Swingu z DKK Kraków. Komisarzem XIII OPAK był Paweł Westrych, a koordynatorem projektu Dyrektor DKK Kraków Józef Bylica. Organizatorami Prezentacji byli jak zwykle: Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” na czele z  Prezesem Ryszardem Masłowskim.

 Majmy nadzieję, że wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła spotkaniu na długo pozostanie w pamięci jej uczestników i zachęci ich do ponownego przyjazdu do Krakowa oraz wzięcia udziału w kolejnych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Kolejarzy, które w 2017 roku odbędą się prawdopodobnie w tym samym terminie.

 Poniżej galeria z OPAK-u

 

Co roku w październiku zjeżdżają się do Krakowa na kilka dni artystycznie usposobieni   kolejarze:  poeci, pisarze, malarze, rzeźbiarze i inni twórcy. W tym roku pod hasłem „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”.

W trakcie Prezentacji zostanie rozstrzygnięty coroczny ogólnopolski konkurs „Kolejowy Złoty Laur” organizowany przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy, w którym nagradzani są najwybitniejsi twórcy i animatorzy kolejowej kultury.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych artystów i animatorów kolejowej kultury na XIII OPAK do Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

Program, terminy i kontakt z Organizatorami podany jest na plakacie.

 

Podobnej treści tekst Autora ukazał się na portalu  www.kurierkolejowy.eu  (w zakładce Rozmaitości)  pt. „Małopolska daje przykład jak integrować środowisko kolejarzy”.

Już od prawie 24 lat w Krakowie i okolicach działa Kolejowe Towarzystwo Kultury. Jego celem jest ratowanie wielopokoleniowego dorobku kulturalnego małopolskich kolejarzy oraz zapewnienie kontynuacji działalności krakowskiego Domu Kultury Kolejarza DKK.

http://kurierkolejowy.eu/img/680_400_1/b67466c2fe092341b6a05ed4d3717254.jpg

Fot. Lech Sipko

KTK powstało 2 grudnia 1992 r. Swoją aktywność kulturalną stowarzyszenie w całości finansuje z prowadzonej działalności gospodarczej. Dużej pomocy udziela Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, która użycza budynek przy ulicy św. Filipa 6 w Krakowie. Realizacji celów statutowych KTK służy dobra współpraca z szefami spółek grupy PKP, a szczególnie z dyrektorami kolejowych zakładów pracy z Krakowa i działających w nich związkami zawodowymi. W zajęciach KTK i DKK aktywnie uczestniczą mieszkańcy Krakowa i regionu, a także duża liczba grupa kolejarzy wraz z rodzinami, uczniowie byłych szkół kolejowych i kolejowi emeryci i renciści.

Stowarzyszenie KTK liczy aktualnie 62 członków. Prezesem zarządu jest Kazimierz Jarosz, wielce zasłużony działacz - konkretny człowiek, z konkretną wizją - pomysłodawca „Projektu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy” (w skrócie PASuK). Program ten jest już realizowany w ramach statutowych działań KTK i adresowany jest do Kolejarzy z całej Polski (a nawet zagranicy) bo zapisać się można przez Internet poprzez zakładkę „pasuk” na stronie internetowej KTK www.ktkdkk.pl  Przez Internet zapisani do PASuK będą otrzymywali bieżące informacje o jego inicjatywach, w których mogą uczestniczyć także osoby spoza Krakowa, gdyż KTK dysponuje własnymi miejscami noclegowymi i gastronomią .

– Realizując nasz projekt wiedzieliśmy, że nie możemy działać sami. Pierwsze kroki kierowaliśmy do kolejarzy i ich rodzin, a także do mieszkańców Krakowa. Spotkanie organizacyjne oraz nt. budowy tzw. „kolejowej skrętnicy w kierunku Zakopanego”  odbyło się 18 kwietnia  br. i okazało się początkiem udanej współpracy osób chętnych do udziału w PASuK. Pytania zebranych uruchomiły prawdziwy koncert życzeń. Mnożyły się tematy, całe obszary do zgłębienia. Po dyskusjach mieliśmy poczucie, że wiemy trochę więcej o tym, w jaki sposób zabrać się do pracy, i pewność, że będzie jej dużo. Chcieliśmy na spotkaniu podsunąć pewne kierunki myślenia, które odważnie poszukują nowych rozwiązań – mówi pan Kazimierz. – Jednocześnie towarzyszyło nam mocne przekonanie, że dom kultury to instytucja z ogromnym potencjałem społecznym, od którego naprawdę zależy kształt lokalnej kultury. Ludzie, którzy przychodzą do nas nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami i animatorami tego, co dzieje się w DKK – zaznacza.

Kierownictwo KTK wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, seniorów, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jako konkurencji – tylko naturalnych partnerów w swojej pracy, w myśl zasady „dom kultury jest dla ludzi, a nie ludzie dla niego”. Jest on podporządkowany ich potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku.

„Żyj aktywnie i zdrowo”

Nowy program PASuK służy głównie seniorom ze środowiska kolejarskiego i jego sympatykom. Jest on doskonałą okazją do aktywnego spędzenia czasu, rozwoju pasji oraz otwierania się na nowe doznania i doświadczenia. Jest miejscem pogłębiania zainteresowań i utrzymywania kontaktów towarzyskich.

Celem projektu realizowanego pod hasłem „Żyj aktywnie i zdrowo”, jest przede wszystkim utrzymanie aktywności osób nie zajmujących się pracą zawodową na co dzień, integracja i przeciwdziałanie samotności, propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc koleżeńska.

W związku z tym do spełnienia oczekiwań seniorów powołano nowe sekcje tematyczne. Oto one:

1. Dawna i obecna kolej (odczyty, prezentacje, spotkania z interesującymi osobami). Na pierwsze spotkanie został zaproszony Piotr Majerczak, dyrektor regionu w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, który wygłosił prelekcję nt. rozpoczętej już wielkiej przebudowy linii kolejowych w Krakowie.
2. Zdrowe życie (odczyty i porady medyczne, zdrowa żywność, doradztwo i pomoc).
3. Poznaj Kraków i miasta Polski (spacery edukacyjne po mieście, zwiedzanie zabytków, wycieczki  krajoznawcze).
4. Tanecznym krokiem (zajęcia taneczne, ćwiczenia ruchowe, wieczorki taneczne),
5. Muzyka i śpiew (wspólne śpiewanie znanych piosenek, gra na instrumentach muzycznych).
6. Malujemy razem (warsztaty malarskie, mini plenery, wystawy, plastyka „Pantograf”).
7. Towarzyski Klub Brydżowy (rozgrywki, szkolenie nowych brydżystów).
8. Rekreacja i zabawy sportowe (ćwiczenia, mini mecze, zabawy ruchowe itp.).
9. Spotkania towarzyskie (możliwość „posiadówek” parę razy w miesiącu w kawiarni DKK organizowanie imprez okolicznościowych, imienin, urodzin itp.).

Kierownictwo DKK stale poszukuje odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też do tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Zna miejscowych kolejarzy, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyłowić lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy.

W ciągu roku DKK odwiedza kilka tysięcy kolejarzy i członków ich rodzin. To największy ośrodek kultury na sieci PKP, miejsce gdzie można skorzystać z komputera, wypić kawę, umówić się na spotkanie – można tu przyjść z pomysłem, który będzie służyć kolejarzom i ich rodzinom mieszkającym w Krakowie, ale także w całej Polsce o czym piszemy przy zapisach do PASuK.

Warto zaznaczyć, że projekt prezesa Kazimierza Jarosza z założenia wychodzi do bardzo różnych środowisk, integrujących wokół kultury, przez kulturę i dla kultury.

Zarząd KTK zaprasza ponadto wszystkich artystycznie uzdolnionych kolejarzy do Krakowa na organizowane od 2004 r. XIII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy, które odbędą się w dniach 6 – 8 października 2016 r.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl