XXIX Ogólnopolski Turniej „O SMOKA WAWELSKIEGO”

XXVIII Regionalny Turniej Dziecięcy „O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ”,

(miejsca finałowe)

SOBOTA 25.03.2017 r.
SENIOR II OPEN  - ST
Rajmund Ociepa
Aneta Wilczyńska                                     II m.
 
SENIOR II OPEN  - LA
Krzysztof Tłuszcz
Katarzyna Tłuszcz                                     I m.
 
SENIOR III kl. E
Roman Gołąbek                            ST       I m.
Emilia Gołąbek                               LA       II m.
 
SENIOR III kl. D
Marek Sułowski                            ST       I m.
Joanna Sułowska                          LA       IV m.
 
SENIOR III kl. F
Marek Pawlik                                 ST      IV m.
Barbara Pawlik                              LA      IV m.
 
SENIOR III OPEN
Zbigniew  Daniel                            ST       I m.
Anna Daniel                                    LA       I m.
 
Marek Sułowski                            ST       V m.
Joanna Sułowska                          LA       VI m.
 
 
 
 
 
 
NIEDZIELA 26.03.2017 r.
14-15  kl. E
Aleksander Korbut
Julia Zgłobicka                                           I m.
 
Mikołaj Wojtusik
Klaudia Kosmacz                                       IV m.
 
Jakub Wieczorek
Gabrysia Jamborska                                V m.
 
10 11  kl. G
Sebastian Kijania                                       II m.
Hanna Długosz                                          III m.
 
Marek Kaczmarczyk
Małgosia Kaczmarczyk                           III m. ST.                                         

 

17 listopada 2017 r. w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie spotkali się byli nauczyciele i pracownicy Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w Krakowie. Wśród nich byli dyrektorzy: Andrzej Cichoń, Andrzej Merena i Janusz Tomaszewski. Inicjatorka tego spotkania Joanna Jarosz, ostatnia dyrektor szkoły, przypomniała swoim Koleżankom i Kolegom o spotkaniu jakie miało miejsce kilkanaście lat temu również w Domu Kultury Kolejarza z okazji obchodów 40-lecia szkoły. Zaproponowała również zebranym kontynuację spotkań, przyjaciół ZSZ PKP w Krakowie w ramach Projektu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy ( PASuK) realizowanym od 2016 r. w Domu Kultury Kolejarza. Następnie koordynator projektu Agata Migas przybliżyła Koleżankom i Kolegom założenia tego projektu i zachęcała do udziału w różnych formach aktywności realizowanych w ramach PASuK. Większość czasu jednak  przybyli goście poświęcili na wspomnienia związane ze swoją pracą w Zasadniczej Szkole PKP w Krakowie. Nie zabrakło wśród nich wielu śmiesznych zdarzeń, które towarzyszyły nauczycielom podczas codziennej pracy z młodzieżą. Pan Dyrektor Cichoń przypomniał również jak doszło do przeniesienia siedziby szkoły z Samochodowni na ulicę Pilotów.

Spotkanie zakończyło się  deklaracją ze strony uczestników udziału w kolejnym spotkaniu i formalnym założeniu sekcji PASuK - Przyjaciół Zasadniczej Szkoły Zawodowej PKP w Krakowie.

Zdjęcia ze spotkania wykonał Pan Jan Jasicki.

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie odbyło się  XXVIII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kolejowego Towarzystwa Kultury.

Obrady prowadził Prezes KTK Kazimierz Jarosz, który witając zebranych przypomniał, że obecny rok 2017 – jest jubileuszowym 25-rokiem działalności naszego Stowarzyszenia, które powstało w dniu 2 grudnia 1992 roku.

Wiceprezes KTK Józef Bylica i jednocześnie Dyrektor Domu Kultury Kolejarza w imieniu Zarządu KTK  zaprezentował ramowy program obchodów 25-lecia Kolejowego Towarzystwa Kultury. W programie tym znaczący udział będą miały zespoły artystyczne KTK: turnieje tańca towarzyskiego organizowane przez KTT FANTAZJA, festiwale taneczne sekcji KMiTA SWING, koncerty Zespołu Kameralnego PRO ARTE (obchodzącego również Jubileusz 25-lecia działalności), występy Zespołu Folklorystycznego OSIEM SIÓSTR, koncerty i występy 107-letniej Kolejowej Orkiestry Dętej KTK, w tym na Rynku Krakowskim oraz organizowane po raz 14-ty Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy. Finałem obchodów roku jubileuszowego będzie Galowy Koncert Jubileuszowy XXV-lecia KTK zaplanowany na 24 listopada 2017 r.

Zwołane na 26.01.2017 r. Walne Zebranie KTK przyjęło program obchodów jubileuszu 25-lecia KTK oraz dokonało zatwierdzenia zmian w składzie Zarządu KTK. Nowym Skarbnikiem jest Zdzisław Kowalczyk, a nowym Członkiem Zarządu został Marian Kogut, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy,  co zdaniem Prezesa KTK pozytywnie wpłynie na dalszą współpracę naszych Organizacji.

Po zakończeniu obrad odbył się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Kameralnego PRO ARTE pod kierownictwem Pani Aleksandry Polak. W ramach koncertu wykonano szereg kolęd polskich w nowym artystycznym opracowaniu. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem specjalnej krakowskiej kolędy, zawierającej odniesienia do folkloru i zabytków krakowskich.

 

Fotografie autorstwa Jana Jasickiego, członka KTK.

 

Uczestnicy XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK
Uczestnicy XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK
Obrady XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK, w prezydium od lewej: Skarbnik Zdzisław Kowalczyk, Wiceprezes Józef Bylica, Prezes Kazimierz Jarosz
Obrady XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK, w prezydium od lewej: Skarbnik Zdzisław Kowalczyk,Wiceprezes Józef Bylica, Prezes Kazimierz Jarosz
Marian Kogut (wiceprzewodniczący Federacji ZZK) nowy Członek Zarządu KTK
Marian Kogut (wiceprzewodniczący Federacji ZZK) nowy Członek Zarządu KTK
Sekretarz Maria Nawalany, w trakcie zbierania składek członkowskich
Sekretarz Maria Nawalany, w trakcie zbierania składek członkowskich
Paweł Westrych „stały protokolant” Walnych Zebrań KTK
Paweł Westrych „stały protokolant” Walnych Zebrań KTK
Artyści Zespołu Kameralnego PRO ARTE w trakcie koncertu kolęd - po zakończeniu XXVIII WZ KTK
Artyści Zespołu Kameralnego PRO ARTE w trakcie koncertu kolęd - po zakończeniu XXVIII WZ KTK
Artystki Zespołu PRO ARTE z Panią Profesor Aleksandrą Polak
Artystki Zespołu PRO ARTE z Panią Profesor Aleksandrą Polak

 

 

 

W dniu 07.01.2017 r. w Krakowskiej Kurii Biskupiej  odbyła się Msza święta i wspólne spotkanie opłatkowe kolejarzy:  Dyrektorów, Przedstawicieli Związków Zawodowych i Pracowników - z Jego Eminencją  Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, które uświetniła koncertem kolęd  działająca przy Kolejowym Towarzystwie Kultury - Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta (na zdjęciu), występująca pod dyrekcją Józefa Bylicy (dyrektora Domu Kultury Kolejarza w Krakowie).

Dnia 10 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski udekorował osobiście członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego najbardziej prestiżową w naszym mieście  nagrodą dla zasłużonych w dziedzinie rozwoju i upowszechnianiu kultury w Stołeczno Królewskim Mieście Krakowie.

W tym dniu z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nagrodę HONORIS GRATIA  odebrała także nasza Koleżanka Maria Nowak. Pani Maria (na zdjęciu)  wychowanka Prof. Mariana Wieczystego, aktualny sędzia międzynarodowy i instruktor tańca towarzyskiego, od lat współpracuje z Kolejowym Towarzystwem Kultury, gdzie w Domu Kultury Kolejarza przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie od 30 lat prowadzi Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”.

Jej wychowankowie w różnych kategoriach wiekowych zdobywają najwyższe laury na wszelkich konkursach krajowych oraz międzynarodowych, a także biorą udział w wielu projektach artystycznych między innymi zapraszani są do muzycznych programów telewizyjnych.

Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych ogólnopolskich turniejów:  „TURNIEJ TAŃCA O SMOKA WAWELSKIEGO”, „TURNIEJ TAŃCA O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ”, „TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZESA KTK” oraz „ TURNIEJ TAŃCA O GRAND PRIX SENIORÓW”, które cieszą się  dużym prestiżem czego przykładem jest udział  gości z zagranicy.

Serdecznie gratulujemy Naszej Drogiej Koleżance Marii Nowak - Zarząd KTK w Krakowie  

Przed laty taką nagrodę otrzymał Prof. Marian Wieczysty, twórca towarzyskiego tańca turniejowego w Polsce.

autor zdjęcia: Paweł Baranowski (dysponent prawny Gmina Miejska Kraków/Urząd Miasta Krakowa/Kancelaria Prezydenta)

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl