Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 12 stycznia 2021 r.zmarł nasz nieodżałowany Kolegamgr inż. Andrzej Merenabyły Naczelnik Samochodowni PKP i dyrektor Zasadniczej Szkoły


Zawodowej PKP w Krakowiewspaniały Człowiek, działacz sportowy, organizator wielu imprez


turystycznych i sportowych oraz popularyzator kolejowej kultury.Msza żałobna i pogrzeb odbędą się 19 stycznia 2021 r. o godz. 10:20w Kaplicy w Grębałowie

 

 

Żegnamy Cię Andrzeju  z wielkim żalem i nigdy o Tobie nie zapomnimy .

 
Koleżanki i Koledzy z Kolejowego Towarzystwa Kultury


i Domu Kultury Kolejarza w Krakowie

 Córce i całej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdeczne życzenia (pomimo trudnego czasu pandemii)

 

przeżycia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

 

oraz zdrowia i szczęścia w Nowym 2021 Roku

 

składa

 

Zarząd Kolejowego Towarzystwa Kultury.

 

 

Kraków, grudzień A.D. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na widowisko artystyczne "Jasełka" według tekstów Lucjana Rydla - w wykonaniu aktorów – blisko współpracującego z KTK – Teatru Adalex.

Spektakl będzie zaprezentowany w Internecie (po raz pierwszy) w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 2020 r. o godz. 20:00. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Już 28 lat minęło  od powstania Kolejowego Towarzystwa Kultury. Dokładnie 2 grudnia 1992 roku - 29 animatorów kolejowej kultury i sympatyków Domu Kultury Kolejarza w Krakowie na zebraniu założycielskim doprowadziło do zawiązania się Stowarzyszenia.  Podstawowym celem KTK było i jest „ratowanie, kultywowanie i rozwój wielopokoleniowego dorobku artystyczno-kulturalnego krakowskich kolejarzy …” (cytat z protokołu zebrania założycielskiego)).

Na spotkaniu w formie on-line w dniu 2 grudnia 2020 r. wspominaliśmy najważniejsze fakty ze stosunkowo krótkiej, ale bogatej historii KTK. Przyjemnie było wysłuchać ciekawych wypowiedzi uczestniczących w video-konferencji członków KTK i zaproszonych gości oraz spędzić razem miłe chwile. Nie zabrakło także prezentacji wydarzeń artystycznych w formie pokazu zdjęć przy dźwiękach muzyki w wykonaniu  zespołów artystycznych  KTK.

W tym rocznicowym spotkaniu uczestniczyli i wypowiadali się: Zbigniew Baran,  Marek Błeszyński, Józef Bylica, Helena Derus, Czesław Domoń, Kazimierz Jarosz, Piotr Jaworski, Arkadiusz Kłapa, Mieczysław Kłapa, Marian Kogut, Zdzisław Kowalczyk, Dorota Lebiecka, Agata Migas, Stanisław Mól, Maria Nawalany, Wanda Pilch-Dobrowiecka, Elżbieta Różańska, Józefa Ścibisz, Krystyna Wyłupek. Inicjatorami i moderatorami rocznicowego wydarzenia byli członkowie Zarządu KTK. Spotkanie zakończyło się toastem za dalszą pomyślność Kolejowego Towarzystwa Kultury oraz życzeniami zdrowia i szczęśliwego przeżycia trudnych czasów epidemii.

 

Protokół zebrania założycielskiego Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie z dnia 2 grudnia 1992 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już siedemnasty raz artyści związani ze środowiskiem kolejowym spotkali się (tym razem on-line) w ramach realizowanych od 2004 r. Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy. Łącznie w Prezentacjach zorganizowanych w formie video-konferencji wzięło udział 60 osób, twórców i animatorów kultury reprezentujących różne środowiska kolejowe z całej Polski, a nawet zagranicy. Samych twórców było 49, w tym 4 z Zagrzebia w Chorwacji.

Było to nowatorskie przedsięwzięcie artystyczne - jedynie możliwe w dobie szybko rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa Covid -19, zorganizowane w niezwykły sposób w niezwykłych czasach. Przy realizacji XVII OPAK korzystano z internetowej platformy streamingowej MS Teams – komunikując się w formie on-line za pośrednictwem laptopa/komputera, a nawet smartfona. Dla uczestników, często starszych wiekiem osób, było to niezwykłe wyzwanie, któremu sprostali („… nie taki diabeł straszny jak go malują …”).

Tegoroczna formuła Prezentacji dała możliwość stworzenia internetowej wystawy składającej się z elektronicznych obrazów utworów dostarczonych prac uczestników XVII OPAK. Wystawę można oglądać już od 21.10.2020 r. na stronie internetowej: www.ktkdkk.pl .

Hasłem przewodnim XVII OPAK zorganizowanych w dniach 21-24.10.2020 r.  był „Wpływ koronawirusa na moją twórczość i postawy życiowe”. Na ten temat twórcy wypowiadali się ciekawie w trakcie spotkania w dniu 22.10.2020 r. Podkreślali trudności w tworzeniu w trakcie epidemii, ale także i chęć działania, aby przeciwdziałać zagrożeniom spowodowanym wielotygodniowemu odosobnieniu. Moderatorem ożywionej dyskusji był Michał Wojtczak. Jeszcze tego samego dnia w trakcie kolejnego spotkania uczestnicy OPAK spacerowali wirtualnie po ulicach i muzeach Krakowa w czym pomagał im Leszek Sibila kustosz Muzeum Miasta Krakowa.

Najciekawszym, jak zwykle momentem OPAK były autorskie prezentacje twórców, którzy w tych trudnych czasach pandemii mogli w trakcie wirtualnego spotkania wyrazić swoje opinie o dostarczonych i wystawianych pracach, a także o samym sobie i swoim twórczym zaangażowaniu. W tracie tego spotkania wypowiadali się też przedstawiciele partnera i współorganizatora imprezy: Jan Przywoźny Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy i Ryszard Masłowski Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, a także przedstawiciel kolejowych mediów Jacek Kowalczyk z „Przekaźnika”.  Doskonałym „przerywnikiem” w trakcie ponad trzygodzinnego spotkania były piosenki w wykonaniu Marka Błeszyńskiego, także uczestnika Prezentacji. Tegoroczny OPAK był pierwszym, w którym zabrakło jego organizatora Pawła Westrycha, który przez kilkanaście lat przygotowywał Prezentacje. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłego i wysłuchali Jemu poświęconych utworów Mikołaja Bialika i Mikołaja Szatyłowicza.

Ostatnim spotkaniem  XVII OPAK były wirtualne rozmowy przy własnej, domowej kawie i herbacie o pasjach twórczych i różnych sprawach, w tym wnioskach płynących z tegorocznych spotkań twórców. Zebrani wyrażali podziękowania za zorganizowanie  tegorocznych OPAK, choć w formie on-line: Kazimierzowi Jaroszowi prezesowi KTK i Józefowi Bylicy dyrektorowi DKK oraz informatykowi Stanisławowi Molowi, którzy także prowadzili wszystkie spotkania  Prezentacji. Pochwalili też pomysł umiędzynarodowienia imprezy poprzez uczestnictwo artystów z Chorwacji, których tłumaczeniem opisu prac i wystąpień na Prezentacjach zajęła się Krystyna Wyłupek.

Ponadto uczestnicy OPAK uznali, że dzięki zdobytemu doświadczeniu będą mogli w przyszłości spotykać się, wymieniać spostrzeżenia, a nawet inspirować się do dalszej pracy twórczej lub do popularyzowania bogatego dorobku kolejowej kultury.

 

Podziękowania od uczestników XVII OPAK

Dzięki Waszej wytrwałej pracy i pracy Waszych współpracowników, udało się stworzyć niepowtarzalną atmosferę na łączach. Pomimo oddalenia w tych trudnych pandemicznych czasach, mieliśmy cząstkę artystycznej atmosfery krakowskich prezentacji. Pomysł na realizację XVII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy przy pomocy internetowej platformy streamingowej MS Teams, był strzałem w dziesiątkę.
Jak mi wiadomo w przypadku gdy zawiesi się cykliczną imprezę, to trudno ją potem reaktywować. Nic takiego się nie zdarzyło. To dzięki Panom, wspaniałym nowatorom KTK, twórcy prac artystycznych mogli zaistnieć po raz 17-ty. Chylę czoło przed Wami za włożony trud i świetne efekty tej pracy .Dziękując za Dyplom uczestnictwa mam nadzieję, że za rok spotkamy się już bez żadnych ograniczeń - „face to face”

Bożena Smółka

 

Bardzo dziękuję za przesłaną informację, dyplom i podziękowanie. Pragnę także złożyć serdeczne podziękowania dla Całego Zespołu Kierownictwa i Organizatorów XVII OPAK, które odbyły się w sposób wirtualny. Podziękowania także przesyłam dla wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że odnowione kontakty zaowocują kolejnymi e-spotkaniami, a po ustąpieniu koronawirusa spotkamy się w tradycyjny sposób. Z utęsknieniem czekam na najbliższe spotkanie świąteczne. Zrobiliście wspaniałą pracę, której efekty będą owocowały przez następne lata...

Mieczysław Korczyc

 

Bardzo cieszę się że mogłam brać udział w tegorocznym OPAKu . Chciało by się zobaczyć wszystkich na własne oczy - nie wirtualnie a w realu , ale czasy są takie jakie są i przytulać się będziemy po pandemii. Podziwiam pracę jaka włożyliście aby nasze spotkania mogły dojść do skutku i dziękuję Tobie Kaziu i innym osobom dzięki którym to się mogło stać .

Ola Cyglicka

 

Osobiście dziękuje za dyplom oraz podziękowania za możliwość spotkania w XVII OPAK -u. Atmosfera i prezentacje artystów były miodem na serducha w tym pandemicznym czasie. Ukłony w stronę organizatorów i serdeczne podziękowania za włożoną pracę. Dobrze mieć takich wspaniałych przyjaciół. Super że można spotykać się na wizji, jest to inspiracja do życia; warto robić dobro dla drugiego człowieka.

Maria Proskurowska

 

Dziękuję organizatorom za przygotowanie OPAK XVII - jesteście wspaniali tak jak piękny jest Kraków. Szkoda że Covid-19 szaleje i nie pozwala na bliskie spotkania, ale trzymajmy się razem. Jeszcze raz dzięki za wszystko. Jestem przekonany, że nauczymy się żyć z Covidem , że w 2021 roku odpuści a wtedy spotkamy się w Krakowie.

Zenon Ozga

 

 W imieniu swoim i żony dziękuję za przesłany Dyplom Uczestnictwa. Będzie on dla nas miłą pamiątką z tych niezbyt miłych czasów. Dziękujemy też za zorganizowanie XVII wirtualnych Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy. Rzeczywiście było to przedsięwzięcie nowatorskie, przez co niełatwe w realizacji, ale cały Wasz zespół fantastycznie wywiązał się z postawionego sobie zadania. Na sobotnim spotkaniu chwaliłeś Kaziu uczestników za udział, zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie OPAK-u. Było to bardzo miłe i połechtało naszą dumę. Ale ja - mając sporę doświadczenie w organizacji imprez w różnych dziedzinach (krwiodawstwo, turystyka, kultura) - mogę zapewnić, że być uczestnikiem jest znacznie łatwiej. Oczywiście sami dobrze wiecie, że aby uczestnicy "wypadli wspaniale", organizator musi być "genialny". Cieszymy się też na możliwość kolejnych wirtualnych spotkań, a także na to przyszłoroczne - realne (skoro każdy z uczestników wypowiadając się wierzył, że do tego dojdzie, to na pewno tak będzie, bo przecież "wiara czyni cuda").

Jeszcze raz dziękując za trud i zaangażowanie całego zespołu organizacyjnego, do niniejszego maila dołączamy zapisaną jako plik PDF "opowieść", którą prezentowaliśmy podczas OPAK-u. Niech to będzie nasz "mały kwiatek" wyrażający wdzięczność za Wasz trud i poświęcenie. I tu jeszcze do Ciebie Kaziu prośba, o przekazanie zespołowi naszych podziękowań, a także - jeśli jego członkowie będą zainteresowani - owego "kwiatka".

Bożena (Zofia) i Mikołaj Bialikowie

 Mikołaj Bialik - wiersz o OPAK

 

 

Podziękowania z Zagrzebia za XVII OPAK

 

 

 

W linku projekt dyplomu uczestnika XVII OPAK:

Projekt Dyplomu UCZESTNIKA XVII OPAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl