Serdeczne życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego 2018 Roku  

składa

 Zarząd Kolejowego Towarzystwa Kultury.

W dniu 24 listopada 2017 roku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie odbyło się spotkanie i koncert z okazji 25-lecia powstania i działalności Kolejowego Towarzystwa Kultury. Nad jubileuszowymi uroczystościami Honorowy Patronat objął prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Uroczystość rozpoczął Józef Bylica Dyrektor Domu Kultury Kolejarza, który  przekazał pozdrowienia dla działaczy i członków Stowarzyszenia od Stanisława Koguta Senatora RP i prof. Mariusza Andrzejewskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz powitał zaproszonych gości: Stanisława Stolorza Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy , Ryszarda Masłowskiego Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Sportu Turystyki i Kultury ”Kolejarz” w Warszawie, Stanisława Bartniczaka Dyrektora Domu Kultury Kolejarza ze Stargardu oraz byłych dyrektorów PDOKP i kierowników kolejowych zakładów pracy, którzy przez wiele lat wspierali działalność KTK  - Janusza Kłodosa, Jerzego Langera, Kazimierza Żurowskiego, Andrzeja Cichonia, Andrzeja Reichela, Janusza Sitarza, Mieczysława Kłapę, a także obecnych prezesów i dyrektorów kolejowych firm - Zbigniewa Marca Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej (sponsora  uroczystości),  Jadwigę Zemułę Prezesa Zarządu Biura Wczasowo - Turystycznego „Koltur”, Rafała Nowakowskiego Zastępcę Dyrektora PKP Intercity Zakład Południowy i Jana Płudowskiego Członka Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. Dyrektor Bylica podziękował również za przybycie Henrykowi Sikorze Przewodniczącemu Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Krzysztofowi Knapikowi i członkom Zarządu Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski oraz Ryszardowi Iwanowiczowi przedstawicielowi firmy Art Marketing Syndicate S.A. i  Ludomirowi Moritorisowi Sekretarzowi Generalnemu Towarzystwa Słowaków w Polsce. Szczególnie serdecznie przywitał też członków i sympatyków Kolejowego Towarzystwa Kultury i Domu Kultury Kolejarza oraz poinformował, że ten koncert wsparły finansowo PKP Cargo Service i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Następnie zabrał głos Kazimierz Jarosz Prezes KTK, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania KTK i przypomniał najważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia. Kolejowe Towarzystwo Kultury ratując i rozwijając kolejarski dorobek artystyczny poprzednich pokoleń w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza w Krakowie, wypracowało różnorodne formy działalności kulturalnej. W okresie 25 lat funkcjonowania Kolejowego Towarzystwa Kultury miało miejsce wiele wydarzeń artystycznych, które na stałe weszły do kalendarza kulturalnego Krakowa, stały się również wizytówką Domu Kultury Kolejarza nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Prezes Jarosz zaznaczył, że do najbardziej udanych dokonań KTK należy zaliczyć organizowane od czternastu lat Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy – pisarzy, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików oraz prowadzenie działalności artystycznej Kolejowej Orkiestry Dętej, Klubu Tanecznego „Fantazja”, Zespołu Kameralnego „Pro Arte”, Sekcji Swingu „KMITA”, Zespołu Folklorystycznego „Osiem Sióstr” oraz Programu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy „PASuK”. Na zakończenie wystąpienia podkreślił, że  osiągnięcia  Kolejowego Towarzystwa Kultury nie byłyby możliwe bez wsparcia kolejowych zakładów pracy i działających w nich związków zawodowych, na czele z Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy, współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie  oraz zaangażowania Koleżanek i Kolegów członków Stowarzyszenia.  

Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się jubileuszowy koncert, w którym wystąpiły aktualnie działające zespoły KTK z bogatym programem artystycznym  oraz gościnnie Old Metropolitan Band. W trakcie koncertu zaproszeni goście występowali z podziękowaniami i gratulacjami dla kierownictwa KTK i zespołów artystycznych działających w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

 

 W dniach 06 – 08. 10. 2017 r. już po raz czternasty Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie gościło w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza uczestników Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy: poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców. Tegorocznym XII Prezentacjom przyświecało hasło Przeżycia, stany emocjonalne zawarte w moim dziele”.

Podobnie jak w ubiegłych latach na spotkanie do Krakowa przyjechali twórcy z całego kraju, pracownicy i emeryci reprezentujący różne jednostki i zakłady kolejowe. Organizatorzy jak zwykle przygotowali dla gości interesujący program artystyczny, tym razem recital pn. „Latin music trumpet” w wykonaniu znanego krakowskiego muzyka Michała Bylicy, wychowanka i członka Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej.

Jak co roku organizatorzy spotkania zadbali również o to, aby zapoznać kolegów przybyłych z różnych regionów Polski z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi odbywającymi się w Krakowie. W tym celu podczas wycieczki po Krakowie zaproszono jej uczestników do obejrzenia wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Rozważny i romantyczny – w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki”.

Kulminacyjnym punktem programu pobytu w Krakowie były jak zwykle Autorskie Prezentacje Twórców i Biesiada Artystyczna, w których obok twórców wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Ryszard Masłowski – Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, który poinformował  o nowej inicjatywie w dziedzinie plastyki - konkursie „Kolej w mojej wyobraźni” zachęcając uczestników OPAK do nadsyłania swoich prac związanych tematycznie z koleją.

W trakcie Prezentacji Kazimierz Jarosz - Prezes KTK poinformował zebranych o decyzji Kapituły Konkursu „Kolejowy Złoty Laur” o przyznaniu tej nagrody za 2017 rok trzem osobom: Ewelinie Cybulskiej - za twórcze przetwarzanie tkanin w dzieła artystyczne
i podejmowanie ciekawych wątków twórczości; Helenie Wołowiec - za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa i upowszechnianie wiedzy plastycznej wśród dzieci i młodzieży; Pawłowi Westrychowi - za upowszechnianie kultury w środowisku kolejowym i stworzenie oryginalnej atmosfery spotkań na dwunastu OPAK. Dyplomy i nagrody, w imieniu fundatora tej nagrody Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy pod nieobecność Pana Przewodniczącego Stanisława Stolorza, wręczył Krzysztof Knapik z Krakowa.

Miejmy nadzieję, że wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła spotkaniu w Krakowie na długo pozostanie w pamięci jej uczestników i zachęci ich do ponownego przyjazdu do Krakowa i wzięcia udziału tym razem w jubileuszowych XV Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Kolejarzy.

Komisarzem XIV OPAK był jak zwykle Paweł Westrych, a koordynatorem projektu Dyrektor DKK Józef Bylica, także artysta muzyk i dyrygent Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej KTK.

Autorem prezentowanych fotografii jest Jan Jasicki także uczestnik OPAK.

 

Notki twórców i animatorów kolejowej kultury – laureatów w konkursie 
Nagroda „Kolejowy Złoty Laur” za 2017 rok

 

Ewelina Cybulska  z Bydgoszczy

Kolejowa twórczyni zajmującą się przetwarzaniem tkanin w dzieła artystyczne. Od początku pracy zawodowej jest związana ze środowiskiem kolejarskim Kujaw i Pomorza. Jest długoletnim uczestnikiem krakowskich Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy. Jej prace w kolejnych latach wzbudzały podziw, przede wszystkim za pomysły, rozmiar i za benedyktyńską pracę poświęconą ich wykonaniu. Jednak szczególny podziw dla swojej twórczości zdobyła na XIII OPAK’u, gdzie Ewelina Cybulska zaprezentowała swoją pracę wykonaną ściśle według słynnej ryciny „Kroniki świata” Hartmana Scheda z 1493 roku. Swojej mozolnej i twórczej pracy poświęciła ponad trzy miesiące codziennego artystycznego trudu.  Po zawieszeniu dzieła na wystawie w Krakowie - słychać było głosy uznania, podziwu i miłego zaskoczenia od oglądających. Pani Ewelina w swoim utworze pokazała Kraków z końca XV wieku, wiernie z” Kroniką świata”, że znalazły się tam w najdrobniejszych szczegółach wszystkie elementy. Była tak wierna pierwowzorowi, że nie umieściła w swojej pracy słynnego Barbakanu, który zbudowano w latach 1498- 1499 i z tej racji nie mógł być w dziele Hartmana Scheda.

 

Helena Wołowiec ze Stramnicy k. Kołobrzegu

Malarka związana ze środowiskiem kolejarskim Pomorza Zachodniego. Uprawia malarstwo w technice „olej na płótnie”. Tworzy też i ozdabia wyroby plastyczne np. jaja wielkanocne. Aktualnie działa w Klubie Plastycznym w Kołobrzegu  oraz prezentuje swoją wiedzę plastyczną na warsztatach dla dzieci i młodzieży w stramnickiej świetlicy. Jej obrazy – portrety Ojca Pio i św. Marcina zdobią wnętrze kościoła w Kołobrzegu. Jest autorką okładki najnowszej  książki Mirosławy Michalskiej pt. „Jej stopy”.  Wystawy jej obrazów odwiedziły liczne miasta polskie, a także Brandenburgię. Jest długoletnim uczestnikiem krakowskich Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy, a dotarcie na nie każdego roku z odległego Kołobrzegu zajmuje jej czasami dwa dni i tyle samo powrót, stąd krakowskie Prezentacje trwają dla Pani Heleny prawie tydzień. Jest sympatyczną, uroczą osobą obdzielająca wszystkich swym czarującym  i tajemniczym uśmiechem, inspirującym dla innych kolejowych twórców.

 

Paweł Westrych z Krakowa

Prawnik posiadający także wykształcenie muzyczne, wybitny animator i twórca kolejowej kultury, wywodzący się z krakowskiej  artystycznie uzdolnionej rodziny. Całe życie zawodowe związany  z PKP, jako  z-ca Naczelnika Biura Ekonomicznego, następnie Biura Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Południowej Dyrekcji a później dyrektor Domu Wczasowego w Muszynie. Z Kolejowym Towarzystwem Kultury w Krakowie związany do zarania. Należy do 17-tu członków jego założycieli. Był także w pierwszym składzie Zarządu KTK. Od 12 lat jest organizatorem i komisarzem Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy – obecnie chyba najważniejszego wydarzenia kulturalnego polskich kolejarzy. Jego osobowość nadaje wyjątkowy i niepowtarzalny klimat tej krakowskiej imprezie, na którą od 14 lat przyjeżdżają  artystycznie uzdolnieni kolejarze i animatorzy kultury kolejowej z całej Polski.

 

XIV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy

odbędą się w dniach 06 – 08.10.2017 r. w Domu Kolejarza w Krakowie.

Więcej informacji:

XIV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  w Warszawie oraz Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie ogłaszają konkurs pt. „Kolej w mojej wyobraźni” – kiedyś, dzisiaj lub w przyszłości dla kolejarzy i sympatyków kolei – szczególnie mile widziani seniorzy.

Regulamin konkursu

Załączniki

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl