Co roku w październiku zjeżdżają się do Krakowa na kilka dni artystycznie usposobieni   kolejarze:  poeci, pisarze, malarze, rzeźbiarze i inni twórcy. W tym roku pod hasłem „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”.

W trakcie Prezentacji zostanie rozstrzygnięty coroczny ogólnopolski konkurs „Kolejowy Złoty Laur” organizowany przez Federację Związków Zawodowych Kolejarzy, w którym nagradzani są najwybitniejsi twórcy i animatorzy kolejowej kultury.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych artystów i animatorów kolejowej kultury na XIII OPAK do Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

Program, terminy i kontakt z Organizatorami podany jest na plakacie.

 

Podobnej treści tekst Autora ukazał się na portalu  www.kurierkolejowy.eu  (w zakładce Rozmaitości)  pt. „Małopolska daje przykład jak integrować środowisko kolejarzy”.

Już od prawie 24 lat w Krakowie i okolicach działa Kolejowe Towarzystwo Kultury. Jego celem jest ratowanie wielopokoleniowego dorobku kulturalnego małopolskich kolejarzy oraz zapewnienie kontynuacji działalności krakowskiego Domu Kultury Kolejarza DKK.

http://kurierkolejowy.eu/img/680_400_1/b67466c2fe092341b6a05ed4d3717254.jpg

Fot. Lech Sipko

KTK powstało 2 grudnia 1992 r. Swoją aktywność kulturalną stowarzyszenie w całości finansuje z prowadzonej działalności gospodarczej. Dużej pomocy udziela Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP, która użycza budynek przy ulicy św. Filipa 6 w Krakowie. Realizacji celów statutowych KTK służy dobra współpraca z szefami spółek grupy PKP, a szczególnie z dyrektorami kolejowych zakładów pracy z Krakowa i działających w nich związkami zawodowymi. W zajęciach KTK i DKK aktywnie uczestniczą mieszkańcy Krakowa i regionu, a także duża liczba grupa kolejarzy wraz z rodzinami, uczniowie byłych szkół kolejowych i kolejowi emeryci i renciści.

Stowarzyszenie KTK liczy aktualnie 62 członków. Prezesem zarządu jest Kazimierz Jarosz, wielce zasłużony działacz - konkretny człowiek, z konkretną wizją - pomysłodawca „Projektu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy” (w skrócie PASuK). Program ten jest już realizowany w ramach statutowych działań KTK i adresowany jest do Kolejarzy z całej Polski (a nawet zagranicy) bo zapisać się można przez Internet poprzez zakładkę „pasuk” na stronie internetowej KTK www.ktkdkk.pl  Przez Internet zapisani do PASuK będą otrzymywali bieżące informacje o jego inicjatywach, w których mogą uczestniczyć także osoby spoza Krakowa, gdyż KTK dysponuje własnymi miejscami noclegowymi i gastronomią .

– Realizując nasz projekt wiedzieliśmy, że nie możemy działać sami. Pierwsze kroki kierowaliśmy do kolejarzy i ich rodzin, a także do mieszkańców Krakowa. Spotkanie organizacyjne oraz nt. budowy tzw. „kolejowej skrętnicy w kierunku Zakopanego”  odbyło się 18 kwietnia  br. i okazało się początkiem udanej współpracy osób chętnych do udziału w PASuK. Pytania zebranych uruchomiły prawdziwy koncert życzeń. Mnożyły się tematy, całe obszary do zgłębienia. Po dyskusjach mieliśmy poczucie, że wiemy trochę więcej o tym, w jaki sposób zabrać się do pracy, i pewność, że będzie jej dużo. Chcieliśmy na spotkaniu podsunąć pewne kierunki myślenia, które odważnie poszukują nowych rozwiązań – mówi pan Kazimierz. – Jednocześnie towarzyszyło nam mocne przekonanie, że dom kultury to instytucja z ogromnym potencjałem społecznym, od którego naprawdę zależy kształt lokalnej kultury. Ludzie, którzy przychodzą do nas nie tylko konsumują kulturę, ale też aktywnie ją współtworzą. Nie są tylko widzami czy biernymi odbiorcami. Sami stają się twórcami i animatorami tego, co dzieje się w DKK – zaznacza.

Kierownictwo KTK wyszukuje ciekawe projekty różnych grup: organizacji pozarządowych, seniorów, artystów, niezależnych animatorów kultury i zaprasza je do współtworzenia swojego programu. Nie traktuje ich jako konkurencji – tylko naturalnych partnerów w swojej pracy, w myśl zasady „dom kultury jest dla ludzi, a nie ludzie dla niego”. Jest on podporządkowany ich potrzebom, pomysłom, godzinom pracy i odpoczynku.

„Żyj aktywnie i zdrowo”

Nowy program PASuK służy głównie seniorom ze środowiska kolejarskiego i jego sympatykom. Jest on doskonałą okazją do aktywnego spędzenia czasu, rozwoju pasji oraz otwierania się na nowe doznania i doświadczenia. Jest miejscem pogłębiania zainteresowań i utrzymywania kontaktów towarzyskich.

Celem projektu realizowanego pod hasłem „Żyj aktywnie i zdrowo”, jest przede wszystkim utrzymanie aktywności osób nie zajmujących się pracą zawodową na co dzień, integracja i przeciwdziałanie samotności, propagowanie zdrowego stylu życia i pomoc koleżeńska.

W związku z tym do spełnienia oczekiwań seniorów powołano nowe sekcje tematyczne. Oto one:

1. Dawna i obecna kolej (odczyty, prezentacje, spotkania z interesującymi osobami). Na pierwsze spotkanie został zaproszony Piotr Majerczak, dyrektor regionu w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, który wygłosił prelekcję nt. rozpoczętej już wielkiej przebudowy linii kolejowych w Krakowie.
2. Zdrowe życie (odczyty i porady medyczne, zdrowa żywność, doradztwo i pomoc).
3. Poznaj Kraków i miasta Polski (spacery edukacyjne po mieście, zwiedzanie zabytków, wycieczki  krajoznawcze).
4. Tanecznym krokiem (zajęcia taneczne, ćwiczenia ruchowe, wieczorki taneczne),
5. Muzyka i śpiew (wspólne śpiewanie znanych piosenek, gra na instrumentach muzycznych).
6. Malujemy razem (warsztaty malarskie, mini plenery, wystawy, plastyka „Pantograf”).
7. Towarzyski Klub Brydżowy (rozgrywki, szkolenie nowych brydżystów).
8. Rekreacja i zabawy sportowe (ćwiczenia, mini mecze, zabawy ruchowe itp.).
9. Spotkania towarzyskie (możliwość „posiadówek” parę razy w miesiącu w kawiarni DKK organizowanie imprez okolicznościowych, imienin, urodzin itp.).

Kierownictwo DKK stale poszukuje odbiorców. Próbuje dotrzeć nie tylko do tych najaktywniejszych, ale też do tych, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury. Zna miejscowych kolejarzy, wie jacy są, gdzie się spotykają, potrafi twórczo wyłowić lokalnych liderów i zapraszać ich do współpracy.

W ciągu roku DKK odwiedza kilka tysięcy kolejarzy i członków ich rodzin. To największy ośrodek kultury na sieci PKP, miejsce gdzie można skorzystać z komputera, wypić kawę, umówić się na spotkanie – można tu przyjść z pomysłem, który będzie służyć kolejarzom i ich rodzinom mieszkającym w Krakowie, ale także w całej Polsce o czym piszemy przy zapisach do PASuK.

Warto zaznaczyć, że projekt prezesa Kazimierza Jarosza z założenia wychodzi do bardzo różnych środowisk, integrujących wokół kultury, przez kulturę i dla kultury.

Zarząd KTK zaprasza ponadto wszystkich artystycznie uzdolnionych kolejarzy do Krakowa na organizowane od 2004 r. XIII Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy, które odbędą się w dniach 6 – 8 października 2016 r.

W dniach 12 - 17 kwietnia w Domu Kultury Kolejarza odbywać się będą międzynarodowe warsztaty artystyczne sekcji Swing - Lindy on Track 2016.

Zajęcia 1 raz w tygodniu (1 godzina lekcyjna).


Wszelkie informacje dotyczące terminów, zajęć, zasad ich prowadzenia udzielane są pod numerem telefonu: 881-517-663.


ZAPRASZAMY

Kiedy zadamy sobie pytania - czym jest sztuka, kim są artyści, których prace zobaczyliśmy w Krakowie w ramach XI Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy zorganizowanych przez Kolejowe Towarzystwo Kultury – nasuwa się nam  refleksja – sztuka to uzewnętrznienie się samych twórców wyrażona w drewnie, na płótnie, papierze i szkle, mająca na celu pokazanie piękna i wywołanie błysku w oku tych, którzy przyszli do Domu Kultury Kolejarza w Krakowie w dniach 9-11 października 2014 r.

Swoboda artystyczna, przyświecająca organizatorom, spowodowała, że sztuka zróżnicowana w swej istocie zawitała do Krakowa po raz kolejny. Płótno, papier, liść, szkło, ceramika, drewno to materiały, które artystyczna wizja, umiejętności, praca i pomysł zamieniły w coś, co niektórzy z nas chcieliby posiadać, powiesić na ścianie czy postawić koło kominka. Natomiast dla tych, którzy zatrzymali się tu na dłużej w uszach zaczynała rozbrzmiewać poezja - czysta forma, piękno słowa i myśli powodującą zadumę nad przemijającym czasem i tym co przed nami.

Prezentacje Artystyczne to spotkania poetów, malarzy, rzeźbiarzy. To możliwość na wymianę doświadczeń, rozmowy o samej istocie pojęcia „sztuka dla sztuki”. To możliwość oderwania się od rzeczywistości poprzez spojrzenie na prezentowane prace. Atmosfera uaktywniająca głębsze potrzeby i ich próby realizacji w myśl sformułowania „stwórzmy coś”.  Osobowość artystów, nastrój, który tworzyli, sprzyjał odpowiedzi na przenikające ich pytanie – co o nas myślą? A jednocześnie możliwość bycia zaskoczonym, usatysfakcjonowanym i pełnym entuzjazmu – to znaczy spotkać uczestników XI Prezentacji i spędzić czas w ich towarzystwie.

W trakcie tegorocznego spotkania odbył się „Panel Dyskusyjny o Sztuce – 11 rok twórczych spotkań na OPAK w Krakowie i co dalej”. Artyści uczestniczący w spotkaniu rozważali zagadnienia, z którymi każdy z nich spotkał się wczasie swoich twórczych lat. Wypalenie, inspiracje, natchnienie, niezrealizowane plany, porażki i odpowiedź na pytanie skierowane w stronę przyszłości – i co dalej?, dokąd zmierzamy?

Rękodzieło artystyczne, sztuka plastyczna, twórczość poetycka, różne style i techniki i temat przewodni – „kolej”, martwa natura, marynistyka, florystyka, taniec, religia, przyroda, wspomnienie tego co przeminęło i odzwierciedlenie epoki, w której żyjemy. Integracja środowiska, wymiana doświadczeń, motywacja i entuzjazm, unikalna atmosfera w otoczeniu Krakowskich Plant - tym są prezentacje i spotkania artystyczne organizowane w Krakowie przy ul. Św. Filipa 6.

p.s.

Dziękuję organizatorom za możliwość udziału w tej imprezie oraz wszystkim uczestnikom, artystom i twórcom, za to że mogłem w ich towarzystwie spędzić czas i wynieść tak wiele z tych spotkań.

Z artystycznym pozdrowieniem: „dajmy się zaskoczyć jeszcze raz w następnym roku”

Michał Wojtczak z Warszawy.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl