Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 13 marca 2022 r.

zmarł nasz nieodżałowany Kolega

Marek Ładyga

Aktywny działacz i Członek Założyciel

Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie

 

Swoje życie zawodowe związał z kolejami polskimi zajmując się wychowaniem i kształceniem młodzieży, przyszłych kolejarzy, między innymi jako kierownik i instruktor zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej PKP w Krakowie. Zajmował się także sprawami kolejowej kultury pracując w Domu Kultury Kolejarza.

Marek był naszym wspaniałym i bardzo lubianym Kolegą,
który pomimo długotrwałej i ciężkiej choroby potrafił cieszyć nas swoją wielką wolą życia i pogodą ducha.

 

Żegnamy Cię Marku z wielkim żalem i nigdy o Tobie
nie zapomnimy !

 

Koleżanki i Koledzy z Kolejowego Towarzystwa Kultury
oraz Domu Kultury Kolejarza w Krakowie

 

Żonie i Rodzinie Marka składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 12 grudnia 2021 r. odbył się w Krakowie XLVIII Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Profesora Mariana Wieczystego. Pomimo pandemii,  udało się zorganizować ogromne wydarzenie kulturalno - artystyczne. W rywalizacji sportowej, w której uczestniczyło ponad 60 par różnych klas tanecznych z całej Polski,  brała również udział nasza para Klubu Tańca Towarzyskiego FANTAZJA. Finalnie, w klasie tanecznej D w stylu latynoamerykańskim Marcin i Aleksandra Szelezin  uplasowali się na 3 miejscu. W stylu standardowym również zdobyli 3 miejsce w klasie E,uzyskując wyższą klasę taneczną D w kategorii  senior 2 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                

 

 

Serdeczne życzenia radosnych

 

Świąt Bożego Narodzenia  oraz

 

Szczęśliwego Nowego 2022 Roku

 

wszystkim Członkom i Sympatykom

 

Kolejowego Towarzystwa Kultury

 

składa

 

 Zarząd KTK

 

 

Kraków, A.D. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przeddzień kolejowego święta w dniu 24 listopada 2021 r. Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta KTK zaprezentowała się pięknie mieszkańcom i turystom Krakowa. Rozpoczęło się wszystko tradycyjnym występem orkiestry przed pomnikiem Grunwaldzkim na placu Matejki obok grobu Nieznanego Żołnierza i naprzeciwko gmachu dawnej Południowej Dyrekcji Okręgowej PKP.  Później prowadząc liczne poczty sztandarowe kolejowych organizacji przemaszerowała do kościoła św. Floriana, gdzie odbyła się uroczysta msza św. zorganizowana przez NSZZ Solidarność dla uczczenia 40-lecia powstania związku.  Następnie w towarzystwie sztandarów i licznej publiczności, grając popularne marszowe utwory, idąc ulicą Warszawską i św. Filipa, przez Kleparz dotarła do Domu Kultury Kolejarza, gdzie odbyła się dalsza część kolejowych uroczystości rocznicowych.

Obecność istniejącej w Krakowie już 111 lat Kolejowej Orkiestry KTK na uroczystościach Święta Kolejarza’2021 nie tylko podniosła ich rangę, ale też pokazała, że kolejowa kultura dalej istnieje i rozwija się.   

 

Z okazji święta - wszystkim Kolejarzom i osobom identyfikującym się z koleją - Zarząd Kolejowego Towarzystwa Kultury składa najlepsze życzenia.

Kraków, 25 listopada 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już osiemnasty raz w Krakowie, w dniach 14-16 października br., w Domu Kultury Kolejarza  spotkali się różnorodni twórcy amatorzy związani ze środowiskiem kolejowym, prezentując swoje prace artystyczne. Tegoroczny OPAK odbył się po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa - w tradycyjnej stacjonarnej formie. Ze względu na epidemię ubiegłoroczne XVII Prezentacje odbyły się w formie wirtualnej za pomocą internetowej platformy Teams. Podobnie wirtualna była ubiegłoroczna wystawa prac artystów. Z powodu utrzymującej się pandemii, także w tym roku organizatorzy zastanawiali się nad ewentualną zdalną formą przeprowadzenia tegorocznego OPAK. Jednak po spotkaniu on-line z kolejowymi twórcami w dniu 13.09.2021 r. stało się jasne, że wszyscy uczestnicy spotkania są gotowi przyjechać do Krakowa pomimo zagrożenia.  Dlatego organizatorzy Prezentacji: Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” postanowili zaprosić kolejowych twórców na Prezentacje do Krakowa, choć zapewniono także możliwość internetowego uczestnictwa w OPAK, z którego skorzystało kilku twórców.

Hasłem przewodnim XVIII OPAK było Moja twórczość w niezwykłym czasie pandemii”, dlatego artyści starali się przywieźć na Prezentacje choć jedną pracę w jakiś sposób nawiązującą do pandemii. Podczas spotkania autorskiego twórców – prawie czterdziestu uczestników OPAK opowiadało o swojej twórczości i procesie tworzenia w czasie epidemii oraz przedstawiało swoje prace wykonane w różnych technikach malarskich, a także rzeźbę, poezję, fotografie i inne prace plastyczne. Otwierając wystawę prac, najważniejszą część  OPAK – Prezes KTK Kazimierz Jarosz przywitał serdecznie wszystkich uczestników i zapowiedział niespodziankę artystyczną w postaci występów tajemniczego wykonawcy (znanego jednak uczestnikom OPAK), który brawurowo wykonywał piosenki naśladując humorystycznie nieżyjących już wielkich piosenkarzy: Krzysztofa Krawczyka i Elvisa Presleya. Uczestniczący w imprezie Prezes SKSTiK Ryszard Masłowski pozdrowił wszystkich twórców i wyraził radość z osobistego spotkania z nimi. Podczas XVIII-tych Prezentacji kolejowi artyści mieli również okazję jak zwykle wymienić swoje poglądy, podyskutować na temat procesu tworzenia i wymienić się doświadczeniami nabytymi w trakcie trudnego czasu pandemii. Ponadto zorganizowano ciekawe spotkanie dyskusyjne nt.  rozumienia i odbioru nowoczesnej sztuki malarskiej. Pomysłodawcą dyskusji i moderatorem spotkania był twórca młodszego pokolenia Michał Wojtczak. W trakcie pobytu w Krakowie uczestnicy OPAK mieli także możliwość zapoznania się z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi odbywającymi się w Krakowie. Organizatorzy zapewnili także spotkanie z kustoszem Leszkiem Sibilą, który interesująco oprowadzał po wystawach nowo wyremontowanej głównej siedziby Muzeum Miasta Krakowa – pałacu „Krzysztofory”. Podczas pobytu w Krakowie goście OPAK otrzymali także dyplomy uczestnictwa oraz pamiątki z Krakowa.

Zamykając Prezentacje’2021  Dyrektor DKK Józef Bylica życzył wszystkim uczestnikom bezpiecznego (od pandemii) powrotu do domu oraz wyraził nadzieję, że kolejne święto kolejowej kultury - XIX Ogólnopolskie Prezentacje Artystów Kolejarzy w 2022 roku - będzie  mogło także odbyć się w tradycyjnej  stacjonarnej formie i będzie gościło zarówno stałych bywalców, jak i przyciągnie nowych artystów.

 

Powyższe fotografie z OPAK'u są autorstwa Organizatorów: Józefa Bylicy i Doroty Lebieckiej 

 

2021- XVIII OPAK - Piotr Zemanek, Marek Błeszyński, Kazimierz Jarosz

2021- XVIII OPAK - Piotr Zemanek, Marek Błeszyński, Kazimierz Jarosz 

 

 

Jacek Owczarek - Exlibis, pierwszy raz na OPAKu 

 

Jacek Owczarek - Exlibis, pierwszy raz na OPAKu 

 

 Zasłuchani uczestnicy OPAK - gra Piotr Zemanek (foto Julia Chrobocińska)

 

 Zasłuchani uczestnicy OPAK - gra Piotr Zemanek (foto Julia Chrobocińska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl