W dniu 26 stycznia 2017 roku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie odbyło się  XXVIII Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Kolejowego Towarzystwa Kultury.

Obrady prowadził Prezes KTK Kazimierz Jarosz, który witając zebranych przypomniał, że obecny rok 2017 – jest jubileuszowym 25-rokiem działalności naszego Stowarzyszenia, które powstało w dniu 2 grudnia 1992 roku.

Wiceprezes KTK Józef Bylica i jednocześnie Dyrektor Domu Kultury Kolejarza w imieniu Zarządu KTK  zaprezentował ramowy program obchodów 25-lecia Kolejowego Towarzystwa Kultury. W programie tym znaczący udział będą miały zespoły artystyczne KTK: turnieje tańca towarzyskiego organizowane przez KTT FANTAZJA, festiwale taneczne sekcji KMiTA SWING, koncerty Zespołu Kameralnego PRO ARTE (obchodzącego również Jubileusz 25-lecia działalności), występy Zespołu Folklorystycznego OSIEM SIÓSTR, koncerty i występy 107-letniej Kolejowej Orkiestry Dętej KTK, w tym na Rynku Krakowskim oraz organizowane po raz 14-ty Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy. Finałem obchodów roku jubileuszowego będzie Galowy Koncert Jubileuszowy XXV-lecia KTK zaplanowany na 24 listopada 2017 r.

Zwołane na 26.01.2017 r. Walne Zebranie KTK przyjęło program obchodów jubileuszu 25-lecia KTK oraz dokonało zatwierdzenia zmian w składzie Zarządu KTK. Nowym Skarbnikiem jest Zdzisław Kowalczyk, a nowym Członkiem Zarządu został Marian Kogut, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy,  co zdaniem Prezesa KTK pozytywnie wpłynie na dalszą współpracę naszych Organizacji.

Po zakończeniu obrad odbył się koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Kameralnego PRO ARTE pod kierownictwem Pani Aleksandry Polak. W ramach koncertu wykonano szereg kolęd polskich w nowym artystycznym opracowaniu. Koncert zakończył się wspólnym śpiewaniem specjalnej krakowskiej kolędy, zawierającej odniesienia do folkloru i zabytków krakowskich.

 

Fotografie autorstwa Jana Jasickiego, członka KTK.

 

Uczestnicy XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK
Uczestnicy XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK
Obrady XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK, w prezydium od lewej: Skarbnik Zdzisław Kowalczyk, Wiceprezes Józef Bylica, Prezes Kazimierz Jarosz
Obrady XXVIII Walnego Zebrania Członków KTK, w prezydium od lewej: Skarbnik Zdzisław Kowalczyk,Wiceprezes Józef Bylica, Prezes Kazimierz Jarosz
Marian Kogut (wiceprzewodniczący Federacji ZZK) nowy Członek Zarządu KTK
Marian Kogut (wiceprzewodniczący Federacji ZZK) nowy Członek Zarządu KTK
Sekretarz Maria Nawalany, w trakcie zbierania składek członkowskich
Sekretarz Maria Nawalany, w trakcie zbierania składek członkowskich
Paweł Westrych „stały protokolant” Walnych Zebrań KTK
Paweł Westrych „stały protokolant” Walnych Zebrań KTK
Artyści Zespołu Kameralnego PRO ARTE w trakcie koncertu kolęd - po zakończeniu XXVIII WZ KTK
Artyści Zespołu Kameralnego PRO ARTE w trakcie koncertu kolęd - po zakończeniu XXVIII WZ KTK
Artystki Zespołu PRO ARTE z Panią Profesor Aleksandrą Polak
Artystki Zespołu PRO ARTE z Panią Profesor Aleksandrą Polak

 

 

 

W dniu 07.01.2017 r. w Krakowskiej Kurii Biskupiej  odbyła się Msza święta i wspólne spotkanie opłatkowe kolejarzy:  Dyrektorów, Przedstawicieli Związków Zawodowych i Pracowników - z Jego Eminencją  Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, które uświetniła koncertem kolęd  działająca przy Kolejowym Towarzystwie Kultury - Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta (na zdjęciu), występująca pod dyrekcją Józefa Bylicy (dyrektora Domu Kultury Kolejarza w Krakowie).

Dnia 10 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski udekorował osobiście członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego najbardziej prestiżową w naszym mieście  nagrodą dla zasłużonych w dziedzinie rozwoju i upowszechnianiu kultury w Stołeczno Królewskim Mieście Krakowie.

W tym dniu z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nagrodę HONORIS GRATIA  odebrała także nasza Koleżanka Maria Nowak. Pani Maria (na zdjęciu)  wychowanka Prof. Mariana Wieczystego, aktualny sędzia międzynarodowy i instruktor tańca towarzyskiego, od lat współpracuje z Kolejowym Towarzystwem Kultury, gdzie w Domu Kultury Kolejarza przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie od 30 lat prowadzi Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”.

Jej wychowankowie w różnych kategoriach wiekowych zdobywają najwyższe laury na wszelkich konkursach krajowych oraz międzynarodowych, a także biorą udział w wielu projektach artystycznych między innymi zapraszani są do muzycznych programów telewizyjnych.

Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych ogólnopolskich turniejów:  „TURNIEJ TAŃCA O SMOKA WAWELSKIEGO”, „TURNIEJ TAŃCA O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ”, „TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZESA KTK” oraz „ TURNIEJ TAŃCA O GRAND PRIX SENIORÓW”, które cieszą się  dużym prestiżem czego przykładem jest udział  gości z zagranicy.

Serdecznie gratulujemy Naszej Drogiej Koleżance Marii Nowak - Zarząd KTK w Krakowie  

Przed laty taką nagrodę otrzymał Prof. Marian Wieczysty, twórca towarzyskiego tańca turniejowego w Polsce.

autor zdjęcia: Paweł Baranowski (dysponent prawny Gmina Miejska Kraków/Urząd Miasta Krakowa/Kancelaria Prezydenta)

W dniach 06 – 08. 10. 2016 r. już po raz trzynasty Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie gościło w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza - uczestników Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy: poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców. Tegorocznym XIII Prezentacjom przyświecało hasło „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”.

Podobnie jak w ubiegłych latach na spotkanie do Krakowa przyjechali kolejarze - twórcy z całego kraju, pracownicy i emeryci reprezentujący różne jednostki i zakłady kolejowe. Organizatorzy jak zwykle przygotowali dla gości interesujący program pobytu w Krakowie. Na uczestników Prezentacji czekała dodatkowa niespodzianka w postaci spotkania z zawodowymi twórcami, którzy przekazali istotne informacje – jak „zmagać się” ze swoim dziełem – jakie stawiać pytania i na jaką liczyć odpowiedź. Jak co roku organizatorzy Prezentacji zadbali również o to, aby zapoznać kolegów przybyłych z różnych regionów Polski z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi odbywającymi się w Krakowie. W tym celu podczas wycieczki po Krakowie zaproszono jej uczestników do obejrzenia wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa „Miasto bez murów 1366-2016” – zorganizowanej w 650 rocznicę lokacji Kleparza, dawniej samodzielnego miasta, na terenie którego (od lat 20-tych XX w.) mieści się Dom Kultury Kolejarza w Krakowie.

Kulminacyjnym punktem programu pobytu w Krakowie były jak zwykle Autorskie Prezentacje Twórców i Biesiada Artystyczna, w których obok twórców wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Stanisław Stolorz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy oraz Ryszard Frańczuk – Wiceprezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”. Podczas autoprezentacji twórcy dzielili się wrażeniami i przeżyciami przy wykonywaniu swoich dzieł – przekazywali inspiracje własnej twórczości artystycznej.

W trakcie Prezentacji Kazimierz Jarosz - Prezes KTK poinformował zebranych o decyzji Kapituły Konkursu „Kolejowy Złoty Laur” o przyznaniu tej nagrody za 2016 rok dwom artystom i jednemu animatorowi kultury. Józefinie Szkółka, urodzonej we Francji jaworznickiej rzeźbiarce i malarce. Jej prace oscylują pomiędzy dużą, drewnianą i monolityczną formą a gipsową płaskorzeźbą. Główny motyw to ludzka postać. Poecie Edwardowi Cybulko, kolejarzowi z „krwi i kości”, którego lirykę rozsławiło na całą Polskę Radio Białystok. Stanisławowi Bartniczakowi, od 30 lat Dyrektorowi Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. który jest także aktywnym i znanym działaczem samorządowym -  jako wieloletni Radny Rady Miejskiej Stargardu. Nagrody wręczył Stanisław Stolorz - Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy, która jest fundatorem „Kolejowego Złotego Laura”, jedynego w Polsce stałego wyróżnienia za twórczość i upowszechnianie kolejowej kultury.

W części artystycznej Prezentacji wystąpiły kolejowe zespoły:  duet Beata Korzeniowska – sopran  i Andrzej Kwiczała – tenor  z DKK Stargard oraz Sekcja Swingu z DKK Kraków. Komisarzem XIII OPAK był Paweł Westrych, a koordynatorem projektu Dyrektor DKK Kraków Józef Bylica. Organizatorami Prezentacji byli jak zwykle: Kolejowe Towarzystwo Kultury oraz Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” na czele z  Prezesem Ryszardem Masłowskim.

 Majmy nadzieję, że wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła spotkaniu na długo pozostanie w pamięci jej uczestników i zachęci ich do ponownego przyjazdu do Krakowa oraz wzięcia udziału w kolejnych Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Kolejarzy, które w 2017 roku odbędą się prawdopodobnie w tym samym terminie.

 Poniżej galeria z OPAK-u

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl