W dniach 06 – 08. 10. 2017 r. już po raz czternasty Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie gościło w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza uczestników Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy: poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy i innych twórców. Tegorocznym XII Prezentacjom przyświecało hasło Przeżycia, stany emocjonalne zawarte w moim dziele”.

Podobnie jak w ubiegłych latach na spotkanie do Krakowa przyjechali twórcy z całego kraju, pracownicy i emeryci reprezentujący różne jednostki i zakłady kolejowe. Organizatorzy jak zwykle przygotowali dla gości interesujący program artystyczny, tym razem recital pn. „Latin music trumpet” w wykonaniu znanego krakowskiego muzyka Michała Bylicy, wychowanka i członka Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej.

Jak co roku organizatorzy spotkania zadbali również o to, aby zapoznać kolegów przybyłych z różnych regionów Polski z aktualnymi wydarzeniami artystycznymi odbywającymi się w Krakowie. W tym celu podczas wycieczki po Krakowie zaproszono jej uczestników do obejrzenia wystawy zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa „Rozważny i romantyczny – w dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki”.

Kulminacyjnym punktem programu pobytu w Krakowie były jak zwykle Autorskie Prezentacje Twórców i Biesiada Artystyczna, w których obok twórców wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich m.in. Ryszard Masłowski – Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, który poinformował  o nowej inicjatywie w dziedzinie plastyki - konkursie „Kolej w mojej wyobraźni” zachęcając uczestników OPAK do nadsyłania swoich prac związanych tematycznie z koleją.

W trakcie Prezentacji Kazimierz Jarosz - Prezes KTK poinformował zebranych o decyzji Kapituły Konkursu „Kolejowy Złoty Laur” o przyznaniu tej nagrody za 2017 rok trzem osobom: Ewelinie Cybulskiej - za twórcze przetwarzanie tkanin w dzieła artystyczne
i podejmowanie ciekawych wątków twórczości; Helenie Wołowiec - za osiągnięcia w dziedzinie malarstwa i upowszechnianie wiedzy plastycznej wśród dzieci i młodzieży; Pawłowi Westrychowi - za upowszechnianie kultury w środowisku kolejowym i stworzenie oryginalnej atmosfery spotkań na dwunastu OPAK. Dyplomy i nagrody, w imieniu fundatora tej nagrody Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy pod nieobecność Pana Przewodniczącego Stanisława Stolorza, wręczył Krzysztof Knapik z Krakowa.

Miejmy nadzieję, że wspaniała atmosfera jaka towarzyszyła spotkaniu w Krakowie na długo pozostanie w pamięci jej uczestników i zachęci ich do ponownego przyjazdu do Krakowa i wzięcia udziału tym razem w jubileuszowych XV Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Kolejarzy.

Komisarzem XIV OPAK był jak zwykle Paweł Westrych, a koordynatorem projektu Dyrektor DKK Józef Bylica, także artysta muzyk i dyrygent Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej KTK.

Autorem prezentowanych fotografii jest Jan Jasicki także uczestnik OPAK.

 

Notki twórców i animatorów kolejowej kultury – laureatów w konkursie 
Nagroda „Kolejowy Złoty Laur” za 2017 rok

 

Ewelina Cybulska  z Bydgoszczy

Kolejowa twórczyni zajmującą się przetwarzaniem tkanin w dzieła artystyczne. Od początku pracy zawodowej jest związana ze środowiskiem kolejarskim Kujaw i Pomorza. Jest długoletnim uczestnikiem krakowskich Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy. Jej prace w kolejnych latach wzbudzały podziw, przede wszystkim za pomysły, rozmiar i za benedyktyńską pracę poświęconą ich wykonaniu. Jednak szczególny podziw dla swojej twórczości zdobyła na XIII OPAK’u, gdzie Ewelina Cybulska zaprezentowała swoją pracę wykonaną ściśle według słynnej ryciny „Kroniki świata” Hartmana Scheda z 1493 roku. Swojej mozolnej i twórczej pracy poświęciła ponad trzy miesiące codziennego artystycznego trudu.  Po zawieszeniu dzieła na wystawie w Krakowie - słychać było głosy uznania, podziwu i miłego zaskoczenia od oglądających. Pani Ewelina w swoim utworze pokazała Kraków z końca XV wieku, wiernie z” Kroniką świata”, że znalazły się tam w najdrobniejszych szczegółach wszystkie elementy. Była tak wierna pierwowzorowi, że nie umieściła w swojej pracy słynnego Barbakanu, który zbudowano w latach 1498- 1499 i z tej racji nie mógł być w dziele Hartmana Scheda.

 

Helena Wołowiec ze Stramnicy k. Kołobrzegu

Malarka związana ze środowiskiem kolejarskim Pomorza Zachodniego. Uprawia malarstwo w technice „olej na płótnie”. Tworzy też i ozdabia wyroby plastyczne np. jaja wielkanocne. Aktualnie działa w Klubie Plastycznym w Kołobrzegu  oraz prezentuje swoją wiedzę plastyczną na warsztatach dla dzieci i młodzieży w stramnickiej świetlicy. Jej obrazy – portrety Ojca Pio i św. Marcina zdobią wnętrze kościoła w Kołobrzegu. Jest autorką okładki najnowszej  książki Mirosławy Michalskiej pt. „Jej stopy”.  Wystawy jej obrazów odwiedziły liczne miasta polskie, a także Brandenburgię. Jest długoletnim uczestnikiem krakowskich Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy, a dotarcie na nie każdego roku z odległego Kołobrzegu zajmuje jej czasami dwa dni i tyle samo powrót, stąd krakowskie Prezentacje trwają dla Pani Heleny prawie tydzień. Jest sympatyczną, uroczą osobą obdzielająca wszystkich swym czarującym  i tajemniczym uśmiechem, inspirującym dla innych kolejowych twórców.

 

Paweł Westrych z Krakowa

Prawnik posiadający także wykształcenie muzyczne, wybitny animator i twórca kolejowej kultury, wywodzący się z krakowskiej  artystycznie uzdolnionej rodziny. Całe życie zawodowe związany  z PKP, jako  z-ca Naczelnika Biura Ekonomicznego, następnie Biura Spraw Pracowniczych i Socjalnych w Południowej Dyrekcji a później dyrektor Domu Wczasowego w Muszynie. Z Kolejowym Towarzystwem Kultury w Krakowie związany do zarania. Należy do 17-tu członków jego założycieli. Był także w pierwszym składzie Zarządu KTK. Od 12 lat jest organizatorem i komisarzem Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy – obecnie chyba najważniejszego wydarzenia kulturalnego polskich kolejarzy. Jego osobowość nadaje wyjątkowy i niepowtarzalny klimat tej krakowskiej imprezie, na którą od 14 lat przyjeżdżają  artystycznie uzdolnieni kolejarze i animatorzy kultury kolejowej z całej Polski.

 

XIV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy

odbędą się w dniach 06 – 08.10.2017 r. w Domu Kolejarza w Krakowie.

Więcej informacji:

XIV Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”  w Warszawie oraz Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie ogłaszają konkurs pt. „Kolej w mojej wyobraźni” – kiedyś, dzisiaj lub w przyszłości dla kolejarzy i sympatyków kolei – szczególnie mile widziani seniorzy.

Regulamin konkursu

Załączniki

 

 

W dniu 29.06.2017 r. o godz. 15:30 w auli DKK odbędzie się Walne Zebranie Członków Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie. Zapraszamy wszystkich aktualnych Członków i życzymy owocnych obrad.


Zarząd KTK.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl