W dniu 16.09.2020 r. odbyło się XXXII Walne Zebranie Członków Kolejowego Towarzystwa Kultury

przeprowadzone w formie zdalnej.

Ze względu na epidemię koronawirusa zostało przeprowadzone w formie zdalnej. Członkowie KTK uczestniczyli w Zebraniu za pośrednictwem  komputera/laptopa lub smartfona.

 

Przed rozpoczęciem  obrad, po sprawdzeniu listy obecności  Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłego w dniu 25.07.2020 r. śp. Pawła Westrycha, członka założyciela KTK i aktywnego działacza Stowarzyszenia, m.in. wieloletniego organizatora Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy.

 

W zebraniu omówiono wszystkie zaplanowane na posiedzenie zagadnienia i przyjęto następujące uchwały:

  • Uchwała o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności statutowej KTK za 2019 r.
  • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KTK za 2019 r.
  • Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej KTK za 2019 r.
  • Uchwała w sprawie przekazania wypracowanego w 2019 roku zysku na statutową działalność kulturalną Kolejowego Towarzystwa Kultury.
  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia uchwały Zarządu KTK o kooptacji Marka Błeszyńskiego do Zarządu Kolejowego Towarzystwa Kultury.
  • Dwie uchwały o nadaniu tytułu Członka Honorowego KTK zasłużonym działaczom KTK:

- Janowi Jasickiemu lat 91 !, wieloletniemu członkowi KTK, profesjonalnemu fotografowi artystycznemu i wieloletniemu dokumentaliście działalności KTK,  jednemu z inicjatorów  Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy,

- Marii Nawalany, przez ponad 15 lat była członkiem Zarządu KTK pełniąc w nim funkcję Sekretarza, w latach 1994 – 2017 była główną księgową Stowarzyszenia.

  • Uchwała w sprawie komunikacji z Członkami KTK: W związku z epidemią koronawirusa oraz upowszechnieniem się środków komunikacji elektronicznej – Walne Zebranie postanawia, że podstawową formą komunikacji z Członkami KTK jest: e-mail i/lub SMS oraz strona internetowa Stowarzyszenia.

Ponadto na Zebraniu omówiona została sytuacja KTK w związku z ograniczeniami i kryzysem wywołanym epidemią oraz przygotowania do tegorocznych XVII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy,  zaplanowanych w formie zdalnej.

 

Wszystkim Członkom KTK obecnym w nietypowym bo online zebraniu - serdecznie dziękujemy !

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl