Józef Bylica, wiceprezes Kolejowego Towarzystwa Kultury

Jako dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Krakowie jest bardzo zaangażowany w popularyzację kolejowej kultury i twórczości artystycznej kolejarzy – od kilku lat jeden z głównych organizatorów Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy.

Jest także twórcą tej kultury jako dyrygent ( od ponad 20 lat) Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej sięgającej swą historią 1910 roku. Dzięki niej rozsławia kolejową kulturę w Krakowie i w całej Polsce,
a nawet zagranicą. Jest osoba wszechstronnie uzdolnioną i zaangażowaną także w twórczość regionalną i ludową - kultywując i popularyzując taniec „krakowiak” w wydaniu regionalnym „na zachód od Krakowa”.

Dokumentacja twórczości animatorskiej i artystycznej Laureata znajduje się licznych artykułach prasowych, w wydanych publikacjach oraz w Internecie.

 
 W treści  dyplomu - nagrody przyznanej przez Kapitułę Konkursu:

Józef Bylica otrzymuje nagrodę - „za talent i osiągnięcia w dziedzinie muzyki orkiestrowej oraz upowszechnianie kultury w środowisku kolejowym”.

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl