Pierwsza Stargardzka Wystawa Ikon

 

REGULAMIN

Pierwszej Stargardzkiej Wystawy Ikon - Stargard 2018

 

ORGANIZATORZY :

 1. Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie
 2. Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie
 3. Urząd Miejski w Stargardzie

 

CEL WYSTAWY :

Na wystawie chcemy zaprezentować nieprzeciętną wrażliwość, talent i rzemieślniczą pracę każdego z twórców. Chcemy przedstawić sztukę, która jest niczym religia, mistyka. A także jest ona ciągłym poszukiwaniem i eksperymentowaniem w przedstawieniu historycznego obrazu.

Wierzymy, że myśl ludzka poprzez sztukę i widzenie twórcy może wznieść się ku temu co boskie, co bliskie metafizyce.

Nade wszystko wystawa będzie możliwością przedstawienia dbałości o twórczy warsztat,
o przekazanie znanej przy pracy nad ikoną pokory, która jest podobno dana tylko wybranym, którą osiąga się wynik jaki teraz widzimy.

Celem wystawy jest zachęcenie twórców do uprawiania trudnej i szlachetnej dziedziny sztuki - ikonopisarstwa.

Wystawa ta może stać się wyzwaniem dla pragnących zmagać się z tradycyjnym warsztatem ikonopisarza i pokazaniem swojej twórczości zainteresowanym.

 

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA :

 1. W wystawie może wziąć udział każdy tworzący ikony.
 2. Organizator nie przewiduje selekcji i oceny przedstawionych prac.
 3. Prace należy dostarczyć i odebrać na koszt własny.
 4. Do każdej przesyłki / pracy winna być dołączona karta zgłoszenia (zał. Nr 1).
 5. Każda praca powinna być sygnowana przez autora i opisana zgodnie z przyjętymi zasadami opisywania prac graficznych.
 6. Na odwrocie każdej pracy powinna znajdować się trwale przymocowana metryczka pracy (zał. Nr 1) zawierająca następujące informacje:
  1. imię i nazwisko autora,
  2. tytuł pracy,
  3. rok powstania,
  4. technika,
  5. opis pracy,
  6. format,
 7. Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego.
 8. Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki wystawy.
 9. Prace należy dostarczyć/nadsyłać na adres :

Dom Kultury Kolejarza

73-110  Stargard

 1. Szczecińska 16

 

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 16.04.2018 r. na adres Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie

 

 1. Przewidywany termin otwarcia wystawy 18.05.2018 roku godz. 17:00
 2. Odbiór prac w terminie 4.06.2018 – 29.06.2018
 3. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac
  w środkach masowego przekazu oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, filmów wideo, oraz wszelkich materiałów promujących imprezę bez uiszczania honorarium autorskiego.
 5. Organizator przewiduje indywidualne potwierdzenie udziału w wystawie w formie dyplomu uczestnictwa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu prac.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie

Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie

 1. Szczecińska 16

tel. 91 573 23 24

od pn. do pt. w godz. 9:00 – 15:00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

imię, nazwisko autora

 

 

rok wykonania

 

 

tytuł pracy

 

 

technika

 

 

opis pracy

 

format

 

 

adres

 

 

telefon

 

adres e-mail

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1.

 

KARTA ZGŁOSZENIA (wypełnić pismem drukowanym)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska oraz bezpłatne reprodukowanie i powielanie mojej pracy w związku z udziałem w wystawie organizowanej przez Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie oraz jego działalnością.

 

Akceptuję regulamin i zgadzam się na wykorzystanie prac(y) w celach promocyjnych konkursu.

 

 

 

 

 

………………………………………………………                      …………………………………………………………………….

                   miejscowość, data,                                                                                czytelny podpis autora

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl