W dniu 24 listopada 2017 roku w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie odbyło się spotkanie i koncert z okazji 25-lecia powstania i działalności Kolejowego Towarzystwa Kultury. Nad jubileuszowymi uroczystościami Honorowy Patronat objął prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa. Uroczystość rozpoczął Józef Bylica Dyrektor Domu Kultury Kolejarza, który  przekazał pozdrowienia dla działaczy i członków Stowarzyszenia od Stanisława Koguta Senatora RP i prof. Mariusza Andrzejewskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz powitał zaproszonych gości: Stanisława Stolorza Przewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy , Ryszarda Masłowskiego Prezesa Stowarzyszenia Krzewienia Sportu Turystyki i Kultury ”Kolejarz” w Warszawie, Stanisława Bartniczaka Dyrektora Domu Kultury Kolejarza ze Stargardu oraz byłych dyrektorów PDOKP i kierowników kolejowych zakładów pracy, którzy przez wiele lat wspierali działalność KTK  - Janusza Kłodosa, Jerzego Langera, Kazimierza Żurowskiego, Andrzeja Cichonia, Andrzeja Reichela, Janusza Sitarza, Mieczysława Kłapę, a także obecnych prezesów i dyrektorów kolejowych firm - Zbigniewa Marca Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej (sponsora  uroczystości),  Jadwigę Zemułę Prezesa Zarządu Biura Wczasowo - Turystycznego „Koltur”, Rafała Nowakowskiego Zastępcę Dyrektora PKP Intercity Zakład Południowy i Jana Płudowskiego Członka Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A. Dyrektor Bylica podziękował również za przybycie Henrykowi Sikorze Przewodniczącemu Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Krzysztofowi Knapikowi i członkom Zarządu Związku Zawodowego Kolejarzy Małopolski oraz Ryszardowi Iwanowiczowi przedstawicielowi firmy Art Marketing Syndicate S.A. i  Ludomirowi Moritorisowi Sekretarzowi Generalnemu Towarzystwa Słowaków w Polsce. Szczególnie serdecznie przywitał też członków i sympatyków Kolejowego Towarzystwa Kultury i Domu Kultury Kolejarza oraz poinformował, że ten koncert wsparły finansowo PKP Cargo Service i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Następnie zabrał głos Kazimierz Jarosz Prezes KTK, który w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania KTK i przypomniał najważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia. Kolejowe Towarzystwo Kultury ratując i rozwijając kolejarski dorobek artystyczny poprzednich pokoleń w prowadzonym przez siebie Domu Kultury Kolejarza w Krakowie, wypracowało różnorodne formy działalności kulturalnej. W okresie 25 lat funkcjonowania Kolejowego Towarzystwa Kultury miało miejsce wiele wydarzeń artystycznych, które na stałe weszły do kalendarza kulturalnego Krakowa, stały się również wizytówką Domu Kultury Kolejarza nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Prezes Jarosz zaznaczył, że do najbardziej udanych dokonań KTK należy zaliczyć organizowane od czternastu lat Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy – pisarzy, poetów, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików oraz prowadzenie działalności artystycznej Kolejowej Orkiestry Dętej, Klubu Tanecznego „Fantazja”, Zespołu Kameralnego „Pro Arte”, Sekcji Swingu „KMITA”, Zespołu Folklorystycznego „Osiem Sióstr” oraz Programu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy „PASuK”. Na zakończenie wystąpienia podkreślił, że  osiągnięcia  Kolejowego Towarzystwa Kultury nie byłyby możliwe bez wsparcia kolejowych zakładów pracy i działających w nich związków zawodowych, na czele z Federacją Związków Zawodowych Kolejarzy, współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie  oraz zaangażowania Koleżanek i Kolegów członków Stowarzyszenia.  

Po oficjalnej części uroczystości rozpoczął się jubileuszowy koncert, w którym wystąpiły aktualnie działające zespoły KTK z bogatym programem artystycznym  oraz gościnnie Old Metropolitan Band. W trakcie koncertu zaproszeni goście występowali z podziękowaniami i gratulacjami dla kierownictwa KTK i zespołów artystycznych działających w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie.

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl