W dniu 3 września 2023 r. na terenie krakowskiej historycznej dzielnicy „Wesoła” doszło do niecodziennego wydarzenia – otwarcia nowoczesnego przystanku kolejowego Kraków-Grzegórzki . W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Minister Infrastruktury RP, Prezydent Miasta Krakowa, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Prezes PKP PLK SA. Jak podkreślali występujący – powstanie przystanku przy torach ciągnących się na estakadzie od ul. Kopernika do ul. Miodowej dało możliwość zlikwidowania XIX nasypu dzielącego ten obszar Krakowa na dwie części. Ponadto (wg szacunku ekspertów) z przystanku Grzegórzki może korzystać więcej podróżnych mieszkających w Krakowie i okolicach niż z Krakowa Głównego.
Miło nam donieść, że to historyczne wydarzenie uświetniła Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta KTK, która w owacyjnie przyjętym występie zaprezentowała utwory związane z Krakowem: "Pod Wawelem", marsz "Krakus", krakowiak "Bartosz", "Za murami Krakowa". Ponadto swój pokaz Orkiestra rozpoczęła paradnym marszem na płycie przystanku Grzegórzki. Prowadzący uroczystość podkreślił, że to właśnie kolejowa orkiestra na Rynku Głównym 31 października 1918 r. witała niepodległość Krakowa, po okresie zaborów. Występ Orkiestry był jednocześnie inauguracją bogato zapowiadającego się 31-ego sezonu artystycznego Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie.

Gratulujemy i dziękujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl