Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”
w Warszawie

ogłasza konkurs plastyczny dla kolejarzy i sympatyków kolei

pt. „Kolej w Małopolsce dawniej i dziś”

 

 1. Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie organizuje
  V ogólnopolski otwarty konkurs plastyczny pt. „Kolej w Małopolsce dawniej i dziś”, którego celem będzie podkreślenie piękna architektury dróg żelaznych  w Małopolsce.
 2. Współorganizatorami konkursu są:

         Fundacja Grupy PKP oraz Kolejowe Towarzystwo Kultury w Krakowie.

 1. Uczestnicy winni zaprezentować prace, wykonane jedną z następujących technik: rysunek, grafika, rycina, akwarela, pastel, tempera, gwasz, akryl, olej.
 2. Biorący udział w konkursie mogą złożyć maksymalnie 2 prace wykonane indywidualnie
  w formacie nie przekraczającym wymiaru 90x70 cm. Minimalny format to 40x30 cm. Prace powinny posiadać zawieszkę, umożliwiającą ekspozycję.
 3. Prace wykonane na papierze należy przesłać oprawione w paspartu umożliwiające jej prezentację.
 4. Nadesłane prace należy opatrzeć podpisem (pseudonimem). Na odwrocie pracy należy przykleić w kopercie wypełnione załączniki (nr 1 i nr 2).
 5. Biorąc udział w  konkursie, uczestnik akceptuje powyższy Regulamin, co potwierdza podpisaną Kartą Zgłoszenia i podpisanym Oświadczeniem stanowiące zał. nr 1 i zał. nr 2.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac na wystawach oraz
  w publikacjach promujących jego działalność kulturalną.
 7. Nadsyłając prace na konkurs autor wyraża zgodę na jej upublicznienie przez organizatorów na stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub w innej formie.
 8. Organizator konkursu przewiduje przyznanie nagród za zdobycie I, II i III miejsca.
 9. Prace plastyczne oceniane będą przez niezależne jury zaproszone przez organizatorów.
 10. Jury oceniać będzie następujące aspekty pracy: twórczy charakter dzieła, poziom plastyczny pracy, jego oryginalność, technikę wykonania, samodzielność, pomysłowość, ogólną estetykę.
 11. Laureaci konkursu zastaną wyłonieni przez jury większością głosów.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody I. O podziale nagród decyduje jury.
 13. W przypadku niskiego poziomu artystycznego prac, względnie niewielkiej ilości nadesłanych prac jury ma prawo do innego podziału nagród lub unieważnienia konkursu. Decyzja jury jest ostateczna.
 14. Prace konkursowe prosimy nadsyłać (w opakowaniach umożliwiających ponowne ich wykorzystanie) do dnia 23 września 2022 r. na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” 00-378 Warszawa ul. Stefana Jaracza 2 lub dostarczyć osobiście.
  Nagrodzeni autorzy prac zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail do dnia
  7 października 2022 r.
 15. Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. w siedzibie Domu Kultury Kolejarza w Krakowie ul. Św. Filipa 6 , przy jednoczesnym wystawieniu wyróżnionych prac.

Nagrodzeni autorzy prac zostaną zaproszeni do udziału w spotkaniu w Krakowie. Koszt udziału w spotkaniu pokrywa organizator konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym Regulaminie, jeśli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych: www.kolejarz.org oraz www.ktkdkk.pl.
 3. Prace będą zwracane wyłącznie na koszt uczestnika lub przez odbiór osobisty w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez uczestnika konkursu.
 4. Wszelkie informacje:

tel. +48 664 614 773, +48 608 082 808,

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Zał. nr 1 do Regulaminu V ogólnopolskiego otwartego konkursu plastycznego pt. „Kolej w Małopolsce dawniej i dziś”

 Zał. nr 2 do Regulaminu V ogólnopolskiego otwartego konkursu plastycznego pt. „Kolej w Małopolsce dawniej i dziś”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl