W przeddzień kolejowego święta w dniu 24 listopada 2021 r. Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta KTK zaprezentowała się pięknie mieszkańcom i turystom Krakowa. Rozpoczęło się wszystko tradycyjnym występem orkiestry przed pomnikiem Grunwaldzkim na placu Matejki obok grobu Nieznanego Żołnierza i naprzeciwko gmachu dawnej Południowej Dyrekcji Okręgowej PKP.  Później prowadząc liczne poczty sztandarowe kolejowych organizacji przemaszerowała do kościoła św. Floriana, gdzie odbyła się uroczysta msza św. zorganizowana przez NSZZ Solidarność dla uczczenia 40-lecia powstania związku.  Następnie w towarzystwie sztandarów i licznej publiczności, grając popularne marszowe utwory, idąc ulicą Warszawską i św. Filipa, przez Kleparz dotarła do Domu Kultury Kolejarza, gdzie odbyła się dalsza część kolejowych uroczystości rocznicowych.

Obecność istniejącej w Krakowie już 111 lat Kolejowej Orkiestry KTK na uroczystościach Święta Kolejarza’2021 nie tylko podniosła ich rangę, ale też pokazała, że kolejowa kultura dalej istnieje i rozwija się.   

 

Z okazji święta - wszystkim Kolejarzom i osobom identyfikującym się z koleją - Zarząd Kolejowego Towarzystwa Kultury składa najlepsze życzenia.

Kraków, 25 listopada 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

Fax: 12 634-59-50 w. 102

e-mail: ktk@ktkdkk.pl