Dnia 10 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski udekorował osobiście członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego najbardziej prestiżową w naszym mieście  nagrodą dla zasłużonych w dziedzinie rozwoju i upowszechnianiu kultury w Stołeczno Królewskim Mieście Krakowie.

W tym dniu z rąk Prezydenta Miasta Krakowa nagrodę HONORIS GRATIA  odebrała także nasza Koleżanka Maria Nowak. Pani Maria (na zdjęciu)  wychowanka Prof. Mariana Wieczystego, aktualny sędzia międzynarodowy i instruktor tańca towarzyskiego, od lat współpracuje z Kolejowym Towarzystwem Kultury, gdzie w Domu Kultury Kolejarza przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie od 30 lat prowadzi Klub Tańca Towarzyskiego „Fantazja”.

Jej wychowankowie w różnych kategoriach wiekowych zdobywają najwyższe laury na wszelkich konkursach krajowych oraz międzynarodowych, a także biorą udział w wielu projektach artystycznych między innymi zapraszani są do muzycznych programów telewizyjnych.

Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych ogólnopolskich turniejów:  „TURNIEJ TAŃCA O SMOKA WAWELSKIEGO”, „TURNIEJ TAŃCA O KRAKOWSKĄ CZAPECZKĘ”, „TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZESA KTK” oraz „ TURNIEJ TAŃCA O GRAND PRIX SENIORÓW”, które cieszą się  dużym prestiżem czego przykładem jest udział  gości z zagranicy.

Serdecznie gratulujemy Naszej Drogiej Koleżance Marii Nowak - Zarząd KTK w Krakowie  

Przed laty taką nagrodę otrzymał Prof. Marian Wieczysty, twórca towarzyskiego tańca turniejowego w Polsce.

autor zdjęcia: Paweł Baranowski (dysponent prawny Gmina Miejska Kraków/Urząd Miasta Krakowa/Kancelaria Prezydenta)

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl