NAJWAŻNIEJSZE  WYDARZENIA  ARTYSTYCZNE

1992

-   2 grudnia w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie zbiera się 29 osób – twórców i animatorów kolejowej kultury, którzy zawiązują stowarzyszenie pod nazwą Kolejowe Towarzystwo Kultury

1993

-   Pierwsze miesiące działalności Kolejowego Towarzystwa Kultury – to początek wspierania Domu Kultury Kolejarza w Krakowie i prowadzonej w nim działalności kulturalnej: Klubu Tańca Towarzyskiego „Fantazja”, prowadzonego przez Marię Nowak przy współpracy Grażyny Stefan, Studia Teatru Muzyki i Tańca Elżbiety Armatys, Estrady Operowej kierowanej przez Aleksandrę Polak, ogniska muzycznego prowadzonego przez Mariana Sułkowskiego

-   Koncert z okazji 35-lecia Szpitala Kolejowego w Krakowie

-   Spektakle Teatru Polskiego ze Lwowa

1994

-   Inauguracja działalności Młodzieżowego Studia Piosenki KTK

-   Kapela Podwórkowa „Centusie”, nad którą KTK roztoczyła opiekę zdobywa II nagrodę w Przeglądzie Ogólnopolskim w Przemyślu

-   Działa Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych

-   Impreza patriotyczna z okazji 50 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino

-   Gościmy artystów z Pałacu Kultury Kolejarzy ze Lwowa

-   Organizujemy XI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Kolejarzy (11 zespołów)

1995

-   Działające w DKK Studio Teatru Muzyki i Tańca Elżbiety Armatys wystawia musicale West Side Story i Nędznicy (występy także w Piwnicy pod Baranami)

-   Studio Piosenki – wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Młodzieży BALTIUC SATELIT SEJNY

 

1996

-   Zaprzestanie finansowania DKK przez PKP i dla ratowania jego działalności – Zarząd KTK powołuje Dom Kultury Kolejarza jako własną placówkę kulturalno-oświatową realizującą cele statutowe KTK

-   Teatr Kolejarza mimo olbrzymich kłopotów lokalowych wystawia na scenie DKK – ostatni spektakl „Pętlę” Marka Hłaski

-   Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu Kolejowego

-   Współpraca naszych zespołów przy imprezie: „400 rocznica paradnej przeprowadzki Zygmunta III Wazy do Warszawy” – Rynek Krakowski

1997

-   Organizujemy Festiwal Dziecięcych Widowisk

-   Nasze zespoły po raz pierwszy biorą udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

-   Studio Teatru Muzyki i Tańca Elżbiety Armatys wystawia musical „Koty”

-   Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Majdankiem przy organizacji corocznej imprezy patriotyczno-artystycznej w ramach Światowych Dni Pokoju

-   Bierzemy udział w wielkiej imprezie plenerowej poświęconej poezji K. I. Gałczyńskiego na Rynku Krakowskim

-   Urządzamy Konferencję Prasową „150- lecie kolei w Krakowie” oraz koncert z okazji 75-lecia Drukarni Kolejowej w Krakowie

-   Radio WANDA nadaje specjalną audycję o działalności Domu Kultury Kolejarza

1998

-   Współorganizujemy  I Wiosenny Festyn na Starym Kleparzu

-   10-lecie Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Smoka Wawelskiego” organizowanego przez KTK i KTT „Fantazja”

-   Organizujemy: PIKNIK COUNTRY w Lesie Wolskim, „Noc Cygańską” w Piwnicznej

-   Gościmy chór „Echo” ze Lwowa

-   Z inicjatywy Ireny Jasickiej członka Zarządu KTK – współorganizujemy z Pałacem Młodzieży sesję popularno-naukową „Potrzeby dzieci polskich na Wschodzie” oraz występy polskich teatrzyków zza wschodniej granicy

-   Wystawa fotograficzna Ireny i Jana Jasickich „Adama Mickiewicz – kraj lat dziecinnych”

1999

  - Organizujemy Międzynarodowy Folklorystyczny Festiwal Artystyczny Kolejarzy FISAIC’ 99 z udziałem 320 wykonawców z Belgii, Danii, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Węgier i Polski (zwiedzanie Krakowa i Wieliczki, koncert galowy w Teatrze Bagatela). Uroczystość połączona z Dniami Krakowa

-   Koncert Zespołu „Kresowiacy” z okazji 208 rocznicy Konstytucji 3 Maja

-   Zespoły DKK biorą udział w uroczystościach 100-lecia linii kolejowej Kraków-Zakopane

-   Wystawa „Kwiaty Polskie” i Seminarium „Potrzeby dzieci polskich na Wschodzie”

2000

-   Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Świat Dawnej Kolei”

-   Wystawa prac Marty Król „Igłą malowane”

-   Impreza Plenerowa w Skansenie w Chabówce, plener malarski i wystawa w pociągu RETRO

-   Wielki Jubileusz 90-lecia Kolejowej Orkiestry Dętej

-   Występy zespołów na Imprezie Plenerowej „Pochód Jamników”

2001

-   Jubileusz 20-lecia Kapeli Podwórkowej „Centusie”

-   Organizujemy Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych

-   Seminarium dla młodzieży polskiej z Białorusi, Litwy, Ukrainy „Szkoła Samorządu Praw Człowieka”

-   Gościmy Chłopięcą Orkiestrę Dętą z Wielkiej Brytanii

-   Spotkanie Integracyjne dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom o obniżonej sprawności umysłowej „Jeż”

2002

-   Jubileusz 10-lecia KTK z Uroczystym Koncertem

-   Poważne wyzwanie dla KTK – Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta traci kolejowego opiekuna – dla ratowania tak zasłużonego Zespołu KTK podejmuje decyzję o przejęciu go na swoje utrzymanie

-   Udział naszych zespołów w Paradzie Smoków na Rynku Krakowskim

-   Organizujemy pobyt „Mościskich Słowików” z polskiej szkoły na Ukrainie

-   Wielki Bal „Staropolskie Zapusty”

-   Przejazd pociągiem RETRO – występy na jego platformie na trasie Chabówka–Rabka–Mszana Dolna

-   Powstaje nasza pierwsza strona internetowa

2003

-   Wystawa fotograficzna „Kolejarze i Kraków wczoraj i dziś”

-   Cykl koncertów Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w programie „Kolejowa Orkiestra Swojemu Miastu”

-   Warsztaty Teatralne „Młoda Scena” dla polskiej młodzieży z Białorusi i Ukrainy

-   Seminarium „Potrzeby kulturalne Dzieci Polskich na Wschodzie”

-   Współpraca STMiT z Radiem Kraków w ramach audycji „Dzieciaki”

-   Zjazd Stowarzyszenia Słowaków w Polsce – występy ich zespołów w DKK

-   Współorganizacja I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy do Krakowskiego Sanktuarium w Łagiewnikach – występ Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej (bierze udział w tej imprezie do dnia dzisiejszego)

-   Święto Niepodległości – widowisko słowno-muzyczne „Dzieje Polski w hymnach i pieśniach patriotycznych”

-   Wystawa fotograficzna „Dworce Kolejowe Małopolski”

2004

-   Ogólnopolska wystawa prac malarskich pod patronatem wojewody małopolskiego „A to Polska właśnie” – na progu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

-   Dziecięcy Festiwal Piosenki i Słowa „Zielony Słoń Filip”

-   Rozpoczynamy organizowanie naszego wielkiego przedsięwzięcia artystycznego Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy – poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, muzyków
 i innych twórców

-   Widowisko artystyczne z udziałem Mieczysława Czumy i Leszka Mazana

2005

-   Małopolski Przegląd Widowisk Jasełkowych – udział zespołów DKK

-   Małopolski Przegląd Chórów i Zespołów Kolędniczych – udział zespołów DKK

-   Premiera widowiska „Historia wschodniej walizki” na motywach musicalu West Side Story, w wykonaniu STMiT

-   Udział dzieci STMiT w Wielkim Koncercie dla uczczenia pamięci Jana Pawła II, transmitowanym przez TVP

-   Mistrzostwa Polski w Tańcach Latynoamerykańskich organizowane przez KTT „Fantazja” i KTK

-   Koncert zespołów DKK podczas prezentacji pierwszego autobusu szynowego na Dworcu Głównym w Krakowie

-   Piknik kolejarski z okazji 20-lecia „Solidarności” – Stadion Korony w Krakowie

2006

-   Organizacja warsztatów artystycznych młodzieży z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii (Walii) i Polski na zamku w Korzkwi w ramach projektu „Media a społeczeństwo” finansowanego ze środków Unii Europejskiej

-   Jubileusz XXV-lecia Kapeli Podwórkowej „Centusie” oraz wydanie dwóch płyt

-   Koncert Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej dla Benedykta XVI w Sanktuarium w Łagiewnikach

-   Udział zespołów DKK w Święcie Folkloru Miejskiego dzielnicy Podgórze

-   Święto Federacji Zw. Zaw. Prac. PKP w Muszynie – występy zespołów DKK

-   Wystawa „88 lat Związku Zawodowego Kolejarzy”

-   Podpisanie umów o wymianie zagranicznej zespołów – Lwów, Zagrzeb, Budapeszt

2007

-   Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej Aleksandry Polak, kierownika artystycznego Zespołu Kameralnego „Pro Arte” i Prezesa Towarzystwa Miłośników Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki w Niepołomicach

-   Inauguracja Muzycznych Spotkań Artystycznych oraz Kabaretowych Spotkań Artystycznych

-   Udział naszych zespołów w Dniach Techniki Kolejowej

-   Współorganizujemy po raz pierwszy Warsztaty Festiwalu Tanga

-   Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta na uroczystościach 160-lecia pierwszego kursu pociągu Kraków-Mysłowice

2008

-   Zespół kameralny „Pro Arte” wydaje płytę „Najpiękniejsza jest muzyka polska”

-   Gościmy chór węgierski z Tokaj Varos

-   Składamy rewizytę artystyczną w Chorwacji

-   Kontynuujemy cykl imprez patriotycznych „Ojczyzna – to wielki obowiązek zbiorczy”

-   Poranek Historyczny – Światowe Dni Pokoju

-   Turniej Tańca dla Niepełnosprawnych

-   Występy STMiT w Teatrze Ateneum w Warszawie, Teatrze Groteska, w Galerii Krakowskiej

-   Jubileuszowy XX Turniej Tańca Towarzyskiego „O Smoka Wawelskiego” gromadzi rekordową liczbę uczestników: ponad 400 par z całej Polski.

-   Uroczysty Koncert Galowy w DKK – udział wzięły wszystkie zespoły artystyczne, prezentujące swoje najlepsze programy – koncert pod hasłem: „Jesteśmy Jedną Kolejową Rodziną”

2009

-   Wystawa twórczości hobbystycznej kolejarzy krakowskich

-   Tournee artystyczne zespołów DKK do Chorwacji

-   Przyjmujemy chór z Tokaju – koncerty w Krakowie i Niepołomicach

-   Zespół Kameralny „Pro Arte” występuje w Tokaju i Debreczynie

-   Udział Orkiestry KTK w Parowozjadzie w Chabówce

-   Pary taneczne KTT „Fantazja” występują na Święcie Federacji Zw. Zaw. Prac. PKP w Muszynie

2010

-   Wielki Jubileusz 100-lecia działalności Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej:

 • koncert z okazji 100-lecia pierwszego wykonania ROTY
 • koncert wraz z orkiestrą chorwacką na Dworcu Głównym i galowy koncert Jubileuszowy
 • tradycyjny od lat występ na Rynku Krakowskim z okazji Święta Niepodległości
 • udział w Dniach Techniki Kolejowej, Dniach Otwartych PKP, Pielgrzymce Kolejarzy do Sanktuarium w Łagiewnikach
 • w ramach cyklicznych Turniejów Tańca Towarzyskiego „O Smoka Wawelskiego”, „O Krakowską Czapeczkę”, „O puchar Prezesa KTK”, „O Pluszowego Misia” po raz pierwszy KTK i KTT „Fantazja” zorganizowały Grand Prix Polski Seniorów

-   Z inicjatywy członka Zarządu KTK Witolda Sochackiego organizowane są wystawy:

 • 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina
 • 100-lecie Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej
 • zorganizowanie Pleneru Malarskiego „Wiosna – Kraków”

2011

 •  Z inicjatywy Stanisława Stolorza przewodniczącego Federacji Zw. Zaw. Prac. PKP przyznano po raz pierwszy wyróżnienie za twórczość artystyczną „Kolejowy Złoty Laur” – wręczone
  w trakcie VIII Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy w DKK
 • W KTK powstaje nowa forma działalności – Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych
 • Wystawa plastyczna „Rok Czesława Miłosza”
 •  Wymiana zagraniczna przy współpracy z Gminą Zabierzów – koncerty Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej i Kolejowej Orkiestry z Zagrzebia
 • Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne DRAGON SWING
 •  Występy grupy teatralnej „Adalex” w DKK, w ramach NOCY TEATRÓW
 •  Impreza artystyczna z okazji Jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”

2012

W ramach Jubileuszu XX-lecia KTK zorganizowano:

 • 04-06.10.2012 IX Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy – malarzy, rzeźbiarzy, poetów, fotografików
 • 20.10.2012 Uroczysty Koncert Jubileuszowy z udziałem: Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej, Kolejowej Orkiestry z Zagrzebia – Chorwacja, Zespołu Kameralnego „Pro Arte”
 • Odznaka „HONORIS GRATIA” Prezydenta Miasta Krakowa – przyznana Kolejowemu Towarzystwu Kultury, na 20-lecie działalności
 • 22-24.11.2012 Międzynarodowy Festiwal „DRAGON SWING”
 • Wystawa okolicznościowa z okazji Roku Korczaka

Jubileusz XXV-lecia działalności KTT „Fantazja”, która zorganizowała  turnieje taneczne:

 • XXIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Smoka Wawelskiego”
 • XXII Dziecięcy Turniej Tańca Towarzyskiego „O Krakowską Czapeczkę”
 • II Grand Prix Polski Seniorów i Grand Prix Seniorzy Open Plus

2013

 • Festiwal „Muzyka – Świat – Taniec” oraz festiwal Tanga
 • Koncert Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej- intronizacja nowego Króla Kurkowego
 • Wystawa plastyczna na 95-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy i 30-lecie Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP
 • Występy Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej na Międzynarodowym Festiwalu FISAIC w Chorwacji
 • Współorganizacja imprezy artystycznej „Musical Cultural Harity”

2014

 • Trzecia edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Swingowego
 • Kongres FISAIC (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Kulturalnych i Intelektualnych Kolejarzy)
 • Współorganizacja spektakli Teatru Komedia
 • IV Międzynarodowy Festiwal DRAGON SWING z udziałem tancerzy z Europy i Świata
 • Wystawa fotograficzna „ X-lecie OPAK w Krakowie”

2015

 • Wystawa „100-lecie połączenia Krakowa z Podgórzem”
 • Występ Kolejowej Orkiestry Dętej na otwarciu działalności przewoźnika „Koleje Małopolskie”
 • Impreza patriotyczna - „Światowe Dni Pokoju – Dni Majdanka”
 • Koncert Pieśni Patriotycznych w dniu św. Cecylii - patronki muzyki i śpiewu

2016

 • Swingowe warsztaty artystyczne-Kraków Lindy Invasion – wydarzenie cykliczne od 2014 r.
 • Koncert Młodych Artystów Krakowskich
 • Konferencje historyczne grup młodzieży włoskiej zwiedzających Polskę
 • Festiwal Dzieci Ukraińskich
 • Widowisko - Teatr Dzieci Dzieciom „Sen nocy letniej”
 • „Shag on Fire” – wydarzenie taneczne w technice „Collegiate Shag”
 • Uruchomienie działalności dla i z udziałem seniorów - PROJET AKTYWIZACJI SENIORÓW
  u KOLEJARZY – realizowanego pod hasłem „Żyj aktywnie i zdrowo”

2017

 • Występy Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej w ramach jubileuszu 25 – lecia KTK m. innymi: Dworzec Kolejowy w Nowym Sączu, Kraków – Łagiewniki - Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków Rynek Główny – podczas Intronizacji Króla Kurkowego oraz koncert z okazji Odzyskania Niepodległości
 • Sekcja Swingu zorganizowała udany cykliczny międzynarodowy projekt artystyczny ”Lindy on Truck” połączony z przejazdem pociągiem „Retro” do zakopanego i cykliczne warsztaty taneczne w DKK
 • W tym roku dwie nasze sekcje artystyczne obchodziły jubileusz swojej działalności: Klub Tańca Towarzyskiego Fantazja 30 - lecie i Zespół Kameralny PRO ARTE 25 – lecie. W ramach obchodów jubileuszu KTT Fantazja był współorganizatorem i brał udział w ogólnopolskich konkursach tanecznych „O wawelskiego smoka” i „O krakowską czapeczkę”, a zespół PRO ARTE dawał cykliczne koncerty na Zamku Królewskim w Niepołomicach i DKK w Krakowie
 • KTK był współorganizatorem już po raz drugi „Międzynarodowego Festiwalu Tanga de Oro”
 • Organizacja cyklicznego wydarzenia XIV Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy
 • Współorganizacja I Konkursu Plastycznego „Kolej w mojej wyobraźni – kiedyś, dzisiaj i w przyszłości”
 • 11.2017 - Koncert jubileuszowy XXV-lecia KTK, a w nim występy : Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej z solistami „Pro Arte”, par tanecznych KTT „Fantazja”, zespołu „Osiem Sióstr”, zespołu „Pro Arte”, sekcji „KMITA Swing” i  zaproszonego zespołu Old Metropolitan Band

2018

 • Konferencje historyczne TRENO DELLA MEMORIA grup młodzieży włoskiej poświęcone holokaustowi, II wojnie światowej i ogólnie przemocy na świecie.
 • Wystawa fotograficzna połączona z projekcją multimedialną „Kolej u progu Niepodległości 1918 i w pierwszych latach odrodzonej Polski”
 • współorganizacja  razem z ZZK Małopolski  - obchodów 100 rocznicy powstania Związku Zawodowego Kolejarzy RP
 • Organizacja cyklicznego wydarzenia XV Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy
 • Występy Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej - podczas rekonstrukcji wydarzeń z 31 października 1918 r. w Krakowie – Podgórzu w ramach Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
 • Spotkania i imprezy organizowane dla osób starszych związanych ze środowiskiem kolejarskim pn. Projekt Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy ( w skrócie PASuK)

2019

 • XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Wawelskiego Smoka” oraz XXX Dziecięcy „O Krakowską Czapeczkę” – ponad 500 par tanecznych, z udziałem około tysiąca widzów

 

 • VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Swingowego LINDY HOT NON STOP - ok. 300 uczestników, który odbył się w dniach 08 – 12.07.2019 r. w DKK i na terenie Krakowa
 • IX Festiwal DRAGONSWING DANCE, ok. 1000 uczestników z Europy i Świata (imprezy festiwalowe odbywały się w DKK i różnych miejscach Krakowa

 

 • IV Międzynarodowy Festiwal Tanga DEL ORO

 

 • Organizacja cyklicznego wydarzenia XVI Ogólnopolskich Prezentacji Artystycznych Kolejarzy
 • Koncert Orkiestry KTK w Teatrze Ateneum w Warszawie – na uroczystościach zakończenia obchodów 100-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy w dn. 25.11.2019 r.

 

2020

 • Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów grupy teatralnej „Adalex”

 

 • Widowisko artystyczne „Ostatki’2020”, z udziałem: „Elvisa Presley’a”, członków KTK i par tanecznych – seniorów z KTT Fantazja

 

 • Smutne wydarzenie (pojawiło się w Polsce w marcu) – światowa epidemia „koronawirusa” po raz pierwszy w historii KTK – zawieszenie na kilka miesięcy - całej działalności artystycznej Towarzystwa

 

 

 

O nas

Kolejowe Towarzystwo Kultury to Stowarzyszenie powstałe 2 grudnia 1992r. którego celem jest ratowanie wielopokoleniowego dorobku kulturalnego krakowskich kolejarzy, w tym zapewnienie kontynuacji działalności Domu Kultury Kolejarza w Krakowie. KTK swoją misję kulturalną w całości finansuje z prowadzonej działalności, w tym gospodarczej oraz dzięki pomocy Federacji Związków Kolejarzy użyczającej budynek przy ul. św. Filipa 6 w Krakowie.
W realizacji celów statutowych KTK dużą rolę odgrywa przychylność i współpraca z władzami Spółek kolejowych oraz zakładami pracy i związkami zawodowymi.

W działalności KTK i DKK aktywnie uczestniczą mieszkańcy Krakowa i regionu, wśród nich licznie kolejarze i członkowie ich rodzin, uczniowie dawnych szkół kolejowych oraz kolejowi emeryci i renciści.


Aktualnie KTK liczy ponad 60 członków i jest kierowane przez Zarząd w składzie:

Kazimierz Jarosz - prezes

Józef Bylica - wiceprezes i dyrektor Domu Kultury Kolejarza

Maria Nawalany - sekretarz

Zdzisław Kowalczyk - skarbnik

Marian Kogut - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna pracuje w składzie:

Franciszek Romankiewicz - przewodniczący
Barbara Czyżykiewicz - wice przewodniczący
Zbigniew Marzec - członek Komisji

W prowadzonym przez KTK Domu Kultury Kolejarza działają następujące zespoły artystyczne:

    - Krakowska Kolejowa Orkiestra Dęta - założona w 1910 roku (dyrygent - Józef Bylica)


    - Klub Tańca Towarzyskiego "Fantazja" - powstały w 1986 roku
      (kierownik artystyczny - Maria Nowak)
    - Szkoła Tańca Towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
       (kierownik artystyczny - Maria Nowak)   
    - Sekcja Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych - powstała w 2012 roku
      (kierownictwo artystyczne i organizacyjne – Magdalena i Artur Kłapa)
    - Zespół Folklorystyczny „8 SIÓSTR” - w KTK działa od 2014 roku
       (opiekun organizacyjny i artystyczny – Józef Bylica)
    - pod patronatem KTK -  Zespół Kameralny „PRO ARTE” - będący obecnie w strukturach
      Tow. Muzyki i Śpiewu z Niepołomic.

 
Do najcenniejszych inicjatyw artystycznych i kulturalnych realizowanych corocznie przez KTK należą:

    - Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy dla twórców - kolejarzy z całej Polski organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury "Kolejarz"
w Warszawie

- Wystawy plastyczne i fotograficzne – prezentowane przez cały rok w salach Domu Kultury Kolejarza

-  spotkania i imprezy z udziałem starszych kolejarzy i sympatyków KTK/DKK -w ramach  „Projektu Aktywizacji Seniorów u Kolejarzy ( w skrócie PASuK).

 

 

Zapraszamy do współpracy - wszystkich zainteresowanych naszą działalnością

Zarząd KTK

 

Kolejowe Towarzystwo Kultury

NIP: 6760061602

Regon: 350143760

KRS: 0000044214

Rachunek bankowy w KBS Kraków

nr 32 85910007 0021 0051 9296 0001

Dane kontaktowe:

Adres: 31-150 Kraków, ul. Św. Filipa 6

Tel.: 12 634-59-50 | 505-241-248

e-mail: ktk@ktkdkk.pl